lördag 11 december 2010

Svenska journalisters definition av framgång

Vi förmås minska våran produktion, samtidigt som mer av det som ändå produceras ska ges till korrupta och oftast totalitära regimer i tredje världen. Allt för att förhindra ett obevisat "hot" om att framtida vintrar ska bli något mildare och kortare. Nog har svenska journalister en irrationell definition av "framgång".