onsdag 1 december 2010

Kronan inte bakom hög svensk tillväxt

Efter den oväntat höga tillväxtsiffran för Sverige så har vissa dragit slutsatsen att det är tack vare att Sverige inte haft euron som valuta.

Detta är dock en felaktig slutsats, av flera skäl. Dels som jag påpekade häromdagen har en rad europeiska länder med flytande valutakurs, exempelvis Island och Rumänien djupa problem, medan vissa euroländer exempelvis Tyskland och Slovakien har stark tillväxt.

Sen mer konkret kan det konstateras att den senaste starka tillväxten kom efter det att kronan återigen stärkts. När kronan var som svagast, under första kvartalet 2009 så hade BNP i Sverige fallit långt mer än EU-genomsnittet.

Och vidare kan vi se att exportutvecklingen varit starkare i euroländer än i Sverige. I Tyskland så föll exporten med 22% under de första 9 månaderna av 2009 för att sedan stiga med 19% under de första 9 månaderna av 2010, en sammanlagd minskning med 7,2%.

I Sverige så föll exporten i löpande priser med 18.8% mellan de första 9 månaderna av 2008 och de första 9 månaderna av 2009, för att sedan stiga med 12,3% mellan de första 9 månaderna av 2009 och de första 9 månaderna av 2010, en sammanlagd minskning på 8,8%.

Då växelkursen för perioden som helhet varit oförändrad är detta en rättvis jämförelse, som då visar att Sverige inte haft en starkare exportutveckling.

Det finns alltså inga tecken alls på att det skulle vara kronans växelkursrörelser som skulle ha gynnat svensk tillväxt.