fredag 3 december 2010

Israel stal inte arabiskt land

Fredrik Segerfekdt har kommit med en ny attack på Israel och menar att skapandet av Israel innebar en stöld av arabiskt land.

Hans argument utgår ifrån en etnisk nationalistisk syn och menar att eftersom judar var en minoritet under 1800-talet och början av 1900-talet så var araberna kollektivt de rättmättiga ägarna.

Det finns dock flera problem med denna position. Det allvarligaste problemet är att varför ska en liberal ställa sig bakom en etnisk nationalistisk syn? Borde inte det som är relevant för liberaler vara vilken stat som är liberalast och förtrycker befolkningen minst?

Det finns ingen rätt för någon att skapa en förtryckarstat och de grupper som skulle styrt området om inte Israel funnits hade med säkerhet skapat avsevärt mer antiliberalt styre, att döma av situationen i de områden som styrs av Fatah och Hamas, och för den delen även de omgivande arabländerna.

Och om inte förtryckargrupper har någon rätt till området så då kan det omöjligen sägas vara stöld. Man kan inte bli bestulen på något som man inte har rätt till.

Och vad gäller marken som judarna bor på så har detta annat än i undantagsfall förvärvats genom att outnyttjad mark satts i bruk eller genom landköp från araber.

Mycket riktigt har Segerfeldt i andra sammanhang tagit avstånd från den etniskt nationalistiska synen, men då enbart när sionister försökt använda sådana argumentet. Men det går inte att säga att etnisk nationalism är rätt för araber men fel för judar-såvida man inte utgår ifrån en antisemitisk dubbelmoral, vill säga.

Segerfeldts analys skulle också för övrigt kunna användas för att hävda att USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland är illegitima då de vita enligt det sättet att se det stal länderna från indianerna respektive inuiterna, aboriginerna och maorierna. Det borde vara ännu starkare i dessa fall faktiskt då det alltid funnits judar i Israel och då judarna länge var i majoritet, medan det däremot inte fanns några vita i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland fram tills för några hundra år sedan.

Ytterligare ett problem är att även om man för diskussionens skull accepterar det etniskt nationalistiska synsättet så är Israel den legitima ägaren. Anledningen är att Israel fram tills den arabiska invasionen på 600-talet var mestadels judiskt, varpå araberna stal landet från judarna. När judarna återtog landet var det ett fall av att de gamla ägarna återtog landet från tjuvar. Det var som när spanjorerna på motsvarande sätt återtog sitt land från morerna på 1400-talet ett fall av vad spanjorerna kallade reconquista (återerövring). Få skulle säga att spanjorerna gjorde fel, och därför gjorde inte heller judarna fel.

Så oavsett om man utgår från den korrekta liberala synen eller den etniskt nationalistiska synen så är det alltså helt fel att påstå att Israel grundades på en stöld av arabiskt land.