måndag 6 september 2010

Ska man rösta liberalt eller på alliansen?

Jag har tidigare konstaterat att det i Riksdagsvalet finns två legitima alternativ för liberaler i detta val-endera [Klassiskt] Liberala Partiet eller på ett alliansparti (vilket mer specifikt isåfall bör bli Centern).

Nu ska jag då beskriva argumenten för och emot de båda alternativen. Det främsta skälet för Centern och mot [Klassiskt] Liberala Partiet är att [Klassiskt] Liberala Partiet i praktiken inte har någon chans alls att komma in i Riksdagen, åtminstonde inte i årets val.

Bara det till synes mindre viktiga faktum att man inte ens har ett enda namn, då man kallar sig "Liberala Partiet" rent allmänt sett, men har "Klassiskt Liberala Partiet" på valsedlarna (Vilket är varför jag i dessa sammanhang skrivit ut dem som [Klassiskt] Liberala Partiet) framstår som en indikation på att de inte ännu är redo.

Och trots de brister som alliansen har, och som jag går igenom nedan, är en alliansmajoritet i Riksdagen trots allt bättre än en situation där SD har vågmästarrollen-eller där de rödgröna har majoritet. Genom att rösta på ett alliansparti så gör man en aktiv insats för att förhindra dessa båda mindre önskvärda scenarios, medan man däremot inte gör en sådan insats om man röstar på [Klassiskt] Liberala Partiet.

Vilka är då argumenten för att rösta för [Klassiskt] Liberala Partiet? Ja, det främsta skälet är för att protestera mot de olika irrationella antiliberala felsteg som alliansen gjort sig skyldig till. Ingen realistisk liberal förväntar sig att det är möjligt att under bara några år förverkliga en liberal utopi. Så problemet är inte att vi inte efter fyra år nått denna utopi, eller att de inte förespråkar att förverkliga utopin under den kommande mandatperioden.

Nej, problemet är att alliansen vidtagit ett antal antiliberala åtgärder som inte alls kan rättfärdigas av legitima valtaktiska överväganden, som införandet av förmyndarbidraget "jämställdhetsbonus", förbud mot hemundervisning, bevarande av TV-licensen och höjd alkoholskatt. Alla dessa nämnda förslag är negativa för friheten och kan knappast säga vara några röstvinnare, så det går inte på något sätt att ursäkta dem.

Enda sättet att (i valet) protestera mot dessa övergrepp, och även protestera mot att alliansen i många andra frågor varit mer försiktiga än nödvändigt vore att rösta på [Klassiskt] Liberala Partiet. Och skulle partiet tack vare dessa röster få ett dramatiskt bättre resultat än i 2006 års val få betydligt fler röster, då skulle det förbättra möjligheten att utveckla ett alternativ som till 2014 års val kan framstå som ett seriöst klassiskt liberalt alternativ med möjligheter till faktiskt politiskt inflytande.

Överväger då skälen för alliansen skälen för [Klassiskt] Liberala Partiet? Då det finns alltså legitima argument för och emot båda alternativ så överlåter jag till läsarna att göra den bedömningen. Dock kan jag för det första säga att om ni nu bestämmer er för att ni inte kan rösta på alliansen då bör ni definitivt rösta på [Klassiskt] Liberala Partiet och dessutom uppmanar jag läsare att om de har möjlighet anmäla sig hos Liberala Partiet för att förmedla dess valsedlar till de vallokaler som finns i närheten av er (Till skillnad från Riksdagspartierna och Sverigedemokraterna får de inte sina valsedlar automatiskt utlagda). Även om ni inte tänkt rösta på partiet bör ni ändå för att ge ett liberalt parti lika demokratiska villkor se till att dess valsedlar är på plats i de vallokaler som ligger nära er.