fredag 10 september 2010

Östros bättre än Reinfeldt på att motivera till röst på alliansen

I DN idag fick vi två helt olika besked om alliansens planserade skattepolitik:

-Fredrik Reinfeldt påstår att det i princip inte ska bli några skattesänkningar alls.

-Thomas Östros påstår att alliansen planerar 100 miljarder i skattesänkningar.

Vi har alltså då den ironiska situationen att Östros beskrivning av alliansens politik är mycket mer tilltalande än Reinfeldts!

Avsikten från båda var naturligtvis den motsatta då de båda tror att mittenväljare har motsatta preferenser än vad jag och andra liberaler har, det vill säga att de tror att dessa motsätter sig stora skattesänkningar. Vilket då leder Reinfeldt till att tona ner ambitionerna och samtidigt leder Östros till att blåsa upp dem maximalt.

Förmodligen ligger sanningen däremellan, då Reinfeldt faktiskt senare i intervjun nämner specifika skattesänkningar han vill genomföra och det Östros talar om handlar om de "visioner" som nämns i valmanifestet men som man till större delen nu bedömer att man inte har råd med under de närmaste åren. Så det lär bli skattesänkningar om alliansen blir omvald-men tyvärr lär de uppgå till betydligt mindre än 100 miljarder.

Dock, detta utspel från Reinfeldt illustrerar just varför jag anser att liberaler som har tänkt rösta på alliansen hellre bör rösta på centern än på moderaterna.

Och det gör dock också relativt mer lockande att rösta på [Klassiskt] Liberala Partiet. Även dagens opinionsmätning som visar på ett rekordövertag för alliansen pekar huvudsakligen (SD:s uppgång talar dock emot det)i samma riktning då argumentet att man bör rösta på alliansen för att förhindra rödgrön majoritet eller vågmästarroll för SD försvagas ju större övertag alliansen har i opinionsmätningarna.