lördag 31 december 2011

Några bra och dåliga saker som hände 2011

Bra:
-Förtryckarna och massmördarna Kim Jong-Il, Usama bin Ladin och Muammar Kadaffi dog eller dödades.

Dåligt:
-Det är en hög risk att de som ersätter Kim Jong-Il och Muammar Kadaffi blir lika dåliga eller till och med ännu värre.

Bra:
-Sveriges ekonomi har hittills klarat sig bra relativt övriga Europa.

Dåligt:
-En trolig lågkonjunktur (recession) i Storbritannien och Euroområdet innebär att tillväxten även i Sverige lär falla ordentligt i absoluta tal.

Bra:
-Beslut om sänkning av restaurangmomsen, vilket kommer skapa många nya jobb.

Dåligt:
-Det blir inga andra jobbskapande skattesänkningar förutom restaurangmomsen, vilket kommer att innebära en onödigt hög arbetslöshet under 2012, till skada för svensk ekonomi och framförallt för de som i onödan är arbetslösa.

Bra:
-Håkan Juholts olika misstag har sänkt stödet för Socialdemokraterna till en rekordlåg nivå.

Dåligt:
-Miljöpartiet, ett parti som är minst lika dåligt, tycks ha lyckats fånga de flesta som flytt Socialdemokraterna och har därför ökat till en rekordhög nivå.

fredag 30 december 2011

Svenskspråkiga har högre sysselsättningsgrad i Finland?

Titta på dessa båda kartor över Finland. Den översta visar var svenskspråkiga utgör en nämnvärd minoritet (ju mörkare färg desto högre andel) och den nedersta visar var antalet utan arbete är som lägst i förhållande till antalet med arbete (det ljusaste är lägst)
Som ni kan se är det en påfallande överlappning mellan områderna med hög andel svenskspråkiga och lågt utanförskap.Detta är i sig inte nödvändigtvis ett bevis för att svenskspråkiga har högre sysselsättningsgrad. Exempelvis har Stockholms län både en högre andel utomeuropeiska invandrare och en högre sysselsättningsgrad än riksgenomsnittet i Sverige, men det innebär inte att utomeuropeiska invandrare har en hög sysselsättningsgrad. Tvärtom ligger den klart under genomsnittet, till och med i Stockholm (dock har utomeuropeiska invandrare klart högre sysselsättningsgrad i Stockholm än i exempelvis Malmö).

Med tanke på att den höga sysselsättningsgraden inte enbart gäller områden där svenskspråkiga utgör en halvstor minoritet, som i Helsingfors och Åbo, utan även i Åland (faktum är att den kommun i Finland som har allra högst sysselsättningsgrad är Ålandskommunen Jomala) och delar av Österbottenskusten, där de utgör en majoritet så är de dock knappast som utomeuropeiska invandrare i Stockholm. För i de delar av Stockholm där dessa utgör majoritet, som Rinkeby och Tensta, så är sysselsättningsgraden väldigt låg. Det antyder att svenskspråkiga troligen har högre sysselsättningsgrad i Finland än finskspråkiga.

torsdag 29 december 2011

Det går inte så bra för exportmålet

Handelsminister Ewa Björling har som diskuterats tidigare som mål att fördubbla exporten under en 5-års period. Detta var och är som jag konstaterade i min först post ett fullständigt orealistiskt mål.

Detta bekräftas också av dagens handelsstatistik som visar att exporten i november var 4% lägre än i november förra året. Visserligen kan det invändas att det var efter 25% ökning november 2010 jämfört med november 2009, men det innebär ändå bara en 2 års ökning på 20%, klart lägre än de 32% på 2 år som krävts för att nå målet. Och vad värre är, exporten i november 2009 var 14% lägre än i november 2006, vilket innebär att under den senaste 5-års perioden så har exporten bara ökat 3%, avsevärt lägre än Björlings mål på 100%.

Och då bör man också tänka på att de ovannämnda siffrorna avser nominella värden. Justerat för inflation har exporten sjunkit under den senaste 5-års perioden, och som andel av BNP har den fallit ännu mer.

Hade jag inte vetat bättre.....

...hade jag nästan trott att FN i allmänhet och dess "råd för mänskliga rättigheter" i synnerhet avsiktligt försökte parodiera och förlöjliga sig själva. FN:s råd för mänskliga rättigheter halade ner flaggorna på halv stång för att hedra Nordkoreas nyligen avlidne diktator Kim Jong-Il. Alltså ett råd som påstår sig vilja främja mänskliga rättigheter hedrar världens kanske värsta diktator som kränkt mänskliga rättigheter mer än någon annan (vilket säger rätt så mycket).

Än mer obegripligt är dock att FN fortfarande tas på allvar i svensk debatt och att svenska skattebetalare tvingas betala pengar till denna diktaturfrämjande institution.

onsdag 28 december 2011

Rätt och fel om sydsvenskt elpris

Sverige har nu delats upp i 4 elprisområden. Det nordliga omfattar i princip Norrbottens län, det näst nordligaste Västerbottens län och södra Norrland, det näst sydligaste omfattar i princip Svealand och norra Götaland och det sydligaste omfattar södra Svealand, som ni kan se på kartan.

Effekten av detta har blivit att elen blivit billigare i de två nordligaste områderna och dyrare framförallt i det allra sydligaste. Anledningen till det är att i norr finns det relativt få invånare, vilket innebär en relativt låg elförbrukning samtidigt som det är omfattande elproduktion i form av exempelvis vattenkraft. I den allra sydligaste regionen finns det klart fler invånare än i de två nordligaste regionerna tillsammans, samtidigt som lproduktionen är låg.

Det finns alltså därför ett stort överskott av el i norr medan det i syd finns ett stort underskott, samtidigt som bristande kapacitet begränsar möjligheten att överföra el från norr till söder.

Just på grund av den begränsade överföringsmöjligheten är det i grunden ett bra system då det inte finns någon anledning att subventionera sydsvenska elkonsumenter. Dessutom kommer det nya systemet genom att göra det mer lönsamt att öka elproduktionen i syd och mer lönsamt att bedriva produktion som kräver mycket el i norr bidra till att obalanserna kan åtgärdas och ekonomin bli effektivare.

På grund av det så har de sydsvenska industriföreträdare fel när de vänder sig emot systemet.
Men jag har trots det en viss sympati för dem, eftersom en anledning till att elpriset är så högt där var den förra socialdemokratiska regeringens beslut att förtidsavveckla Barsebäck. Hade Barsebäck fått vara kvar hade elpriset blivit klart lägre i södra Sverige utan att resten av Sverige drabbats av högre elpris. Man bör därför undersöka möjligheterna att starta om Barsebäck, eller bygga annat kärnkraftverk i södra Sverige.
Just tack vare det nya systemet så skulle det bli mer lönsamt än tidigare.

måndag 26 december 2011

Aftonbladets Anders Lindberg för kristen teokrati?

Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida fördömer vinstintressen inom vården, eftersom det sägs vara ett utslag av "girighet" är en av katolska kyrkans 7 "dödssynder".

Men om vinstintresse är "girighet" och "girighet" är en dödssynd, hur kan då denna dödssynd vara rätt inom någon sektor överhuvudtaget? Aftonbladet exempelvis är ett företag inom Schibstedtkoncernen som drivs med vinstintresse. Med tanke på att de anställt en så pass idiotisk ledarskribent som Anders Lindberg är de i och för sig ett argument emot vinstintresse för oss rationella personer (dock inte tillräckligt starkt för att överväga de starkare argumenten för), men Lindberg borde själv inse att han deltar i en organisation med en "dödssynd" som drivkraft

Verkligen intressant är dock att Lindberg anser den katolska kyrkans dogmer bör vara en basis för politiken. Det måste innebära att han också är för förbud mot aborter och homosexualitet. Och för övrigt är en av de andra "dödssynderna" "avundsjuka", vilket rimligen måste innebära motstånd mot omfördelning från rika.

lördag 24 december 2011

Större glädjedödare än Buzz Killington

God jul till alla läsare. Det blir troligen inga fler inlägg idag särskilt då som jag ändå vet att få lär vara intresserade under kvällen av det, men under juldagen eller annandagen lär det bli fler inlägg. Tills dess rekommenderar jag följande citat från Johan Ingerö om julens glädjedödare och min kommentar efteråt:

Johan Ingerö på SvD ledarblogg har en bra artikel om två av julens glädjedödare-fanatiska och påträngande feminister och nykterister:

"Bakgrunden är alltså att Lego, som i dag lockar fler pojkar än flickor, nu vill slå sig in i den senare gruppen....

...Det finns ett mycket enkelt sätt att ta reda på om Lego har rätt eller fel, nämligen att luta sig tillbaka, sluta hyperventilera och se vad ungarna faktiskt tycker om leksakerna. Antingen har Lego rätt, och då kommer deras nya kvinnliga kunder att ha fått ytterligare något roligt att leka med. Alternativt har Lego helt fel, och då kommer företaget att förlora pengar. Det borde inte vara någon stor sak.

Men Legos slutsatser om pojkars och flickors skilda preferenser är i sig provocerande, i kraft av sin blotta existens. I feministiska kretsar är man (f’låt, är en) övertygad om att skillnader mellan könen är en rent social konstruktion. Och enbart insikten om att den synen inte delas av alla är mer än vad vissa kan bära. Så kan man i DN i dag även läsa om hur ”Julen är ett bakslag för jämställdheten” eftersom den ”kan göra flickor extra rosa”.

Men ursäkta så j-a mycket då.

Detta med färger är tydligen något som många har åsikter om. Under vinjetten ”en vit jul” kräver IOGT-NTO, denna av andra människors alkoholvanor besatta organisation, att alla ska fira julen utan öl och snaps. För ”barnens skull”, naturligtvis.

Marcus Birro, en av ambassadörerna för den vita julen, skriver att ”redan det första glaset vin för oss till monster”. Vilket inte är sant. Möjligen gör det honom till ett, men alla har faktiskt inte alkoholproblem. Den som utan problem kan tygla sin alkoholkonsumtion skadar inte sina barn genom att snapsa till julskinkan.

Julen sägs vara barnens högtid, men det är tydligt att såväl feminister som nykterister försöker göra den till sin. De beter sig ungefär som den där sura mostern som ingen egentligen gillar men ändå pliktskyldigt bjuder, väl medvetna om att hon kommer sabba stämningen med sura kommentarer om barnens kläder och de vuxnas brännvin."

----

Man kan rent utav säga att fanatiska feminister och nykterister är större glädjedödare än Buzz Killington ("buzz killer" är för dem som inte visste det ett amerikanskt slanguttryck som betyder glädjedödare, därav namnet. Relevant att veta är också att klippet föregicks i det ursprungliga avsnittet av att karaktären Peter Griffin anklagade sin fru Lois för att vara "a bigger buzzkill than Buzz Killington" varpå denna förklarande scen visades):

fredag 23 december 2011

Myten om den tillväxtofarliga momsen

Andreas Bergh vid Lunds Universitet och Institutet för Näringslivsforskning, förespråkar en skattereform där man höjer momsen och använder de ökade skatteintäkterna från det till inkomstskattesänkningar.

Hans argument tycks vara att varor i allmänhet, och elektroniska varor i synnerhet, gradvis fallit i pris relativt priset på tjänster och att eftersom tjänsteproduktionen är mer arbetskraftsintensiv och eftersom han tycks anta att tjänster i högre grad drabbas av inkomstskatt än moms medan det motsatta gäller för varor så skulle en sådan skattereform bidra till att minska arbetslösheten.

Det finns flera brister. För det första så är det felaktigt att anta att tjänster inte skulle drabbas av högre moms, då de är lika drabbade av det som varor. Det faktum att han säger sig vilja höja momsen i den särskilt arbetskraftsintensiva restaurangsektorn illustrerar felaktigheten i det antagandet extra mycket.

För det andra så drabbar moms inte enbart producenterna av varor eller tjänster utan även konsumenterna. Det innebär lägre köpkraft från extraproduktion för tjänsteproducenter och därmed svagare incitament från högre moms på varor på motsvarande sätt som högre inkomstskatt sänker köpkraften och incitamenten

För det tredje är det på motsvarande sätt så att det inte så att det enbart är de som formellt betalar inkomstskatt som drabbas av det, utan i den mån det leder till lägre utbud av arbetskraft (och effekten på arbetskraftsutbudet var Berghs motiv för sin föreslagna skattereform)så drabbar det även de som köper de varor och tjänster som arbetare producerar. Det innebär att om det nu skulle vara så att tjänsteproduktion skulle stimuleras då skulle det gynna även de som arbetar med varuproduktion.

Sanningen är den att när det gäller inhemsk produktion för inhemska konsumenter så har inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms åtminstone på lång sikt ungefär samma effekt då de alla utgör skattekilar mellan arbetares nettolön och det extra förädlingsvärde denne producerar.

Den främsta skillnaden är då att moms beskattar import mer än export, medan inkomstskatt beskattar export mer än import (formellt beskattar moms inte export alls och inkomstskatt beskattar inte import alls, men vi bör komma ihåg vad jag påpekade i punkterna 2 och 3 ovan). Så framgången för Berghs skattereform hänger på en slags förtäckt merkantilism som i praktiken är likvärdig med importtullar och exportsubventioner. Detta är dock knappast klokt, särskilt då i ett läge där Sverige redan har ett för stort bytesbalansöverskott som förvärrar globala obalanser.

Effekten på arbetslösheten kan till och med bli negativ av Berghs reform om man som Bergh föreslår sänker skatten för höginkomsttagare och kompenserar det för långinkomsttagare med höjda bidrag då det försvagar incitamenten att komma i arbete.

torsdag 22 december 2011

Mer om den norska smörpolitiken

Markus Bergström har en bra artikel om absurditeten i den norska smörpolitiken som rekommenderas, hur krisen där helt är ett resultat av politiska interventioner för att begränsa norska konsumenters tillgång på smör.

onsdag 21 december 2011

Frivilligt bra-påtvingat dåligt?

Samtidigt som en statliga myndigheter vill utan vårt medgivande ta del av personliga uppgifter om en själv, så vill en annan stoppa forskning som bygger på att ett stort antal personer frivilligt går med på att uppge saker om en själv. Något av en principiellt maximal antiliberalism-det är bara om det är påtvingat som det är OK.

Vi behöver mer och bättre filosofi för att få bättre nationalekonomi

Bengt Kristensson-Uggla, filosofiprofessor på Svenska akademin i Åbo, påpekar att en delförklaring till den ekonomiska krisen är att ekonomiutbildningarna grundar sig på att de är epitemologiskt (kunskapsteoretiskt) defekta vilket banat väg för de falska nyklassiska modeller som indirekt skapade krisen och att man därför skulle behöva mer, och inte mindre, av humaniora i allmänhet och teoretisk filosofi/vetenskapsteori i synnerhet.

Jag håller med om det, men det är dock inte främst i företagsekonomi som problemet finns. Den är mestadels (men inte helt) realistiskt inriktad. Ett mycket större problem är nationalekonomin som de senaste decennierna haft som princip att det viktigaste är att teorier är förenliga med avancerad matematik, inte att de beskriver verkligheten, något som i sin tur har sin grund i Milton Friedmans långtgående instrumentalism.

Det kan också noteras att det delvis är filosofins fel att det blivit så. Långtifrån alla, och får man förmoda inte Kristensson-Uggla, men alltför många akademiska filosofer har underminerat sitt ämnes ställning genom att propagera för skepticism. Om allt man har att säga är att det inte går att veta något så gör man sig irrelevant i debatten om hur vi bättre ska nå kunskap, vilket möjliggjort för att Friedmans idéer att bli dominerande. Ska filosofin kunna få det positiva inflytande som det kan och bör ha, måste den göra upp med skepticismen.

söndag 18 december 2011

Norge som den sista sovjetstaten

Den här storyn låter som ett skämt, men då det är 18 december och inte 1 april, så är den förmodligen inte det.

I Norge råder som många nog hört akut smörbrist. Två personer från Umeå tänkte tjäna på att lindra den genom att börja sälja 250 kilo svenskt smör i Norge. Men tydligen är det inte lagligt att sälja svenskt smör i Norge (åtminstone inte utan att betala höga importtullar), och de åkte fast och måste nu betala böter samtidigt som allt smör förstörs.

Undrar vad norrmännen tycker om att deras myndigheter ser det som sin uppgift att tvinga dem att betala absurt höga priser för smör. Man får hoppas att de av detta till nästa val lär sig att sluta rösta på partierna i den nuvarande vänsterregeringen.

lördag 17 december 2011

Julen är en sekulär högtid

Paulina Neuding reflekterar över hur hon som judinna ska förhålla sig till julen så här en vecka före julafton och kommer fram till att hon och andra judar bör glädja sig med de kristna. Klokt, men jag hoppas att hon också glädjer sig med dem av oss som firar jul och som är agnostiker eller ateister.

Att julen skulle vara enbart eller ens primärt en kristen högtid är nämligen en myt. Julen, eller julblot, som det kallades på fornnordiska var nämligen ursprungligen en högtid i nordeuropeiska samhällen som firades för att man nu nått årets mörkaste tid och nu bara hade ljusare tid framför sig (tills nästa år då). De kristna insåg att det skulle vara lättare att ta över högtiden än att utplåna den varför de beslutade sig för att fastställa Jesus födelsedag till 25 december (i själva verket finns det inget omnämnande i bibeln eller andra samtida skrifter om vilken dag Jesus föddes).

Men, kanske någon invänder, religioner är inte något som kännetecknas av att vara faktabaserade, och även om den kristna julen hittades på för att monopolisera högtider så har den blivit det en kristen högtid nu.

Det är delvis korrekt i bemärkelsen att för de kristna som firar den så är det något de upplever att de gör för att högtidlighålla Jesus födelse. Men för oss andra så innehåller den enbart ickekristna inslag som jultomte, julklappar, julgran, julmust, julskinka med mera. Det finns inget kristet med oss ickereligiösas julfirande. Med tanke på det och att julen som sagt föregick kristendomen så finns det ingen grund för att beteckna ickereligiösas julfirande som kristet i något avseende.

Däremot finns det för de flesta kristna intressant nog många ickekristnas inslag då de i allmänhet brukar ha med exempelvis jultomte och julgran.

Så julen är en sekulär högtid till sin natur, något det faktum att kristna intalar sig att deras messias föddes under den tiden inte ändrar på

fredag 9 december 2011

Nobelstiftelsens vurmande för rasistiska diktaturer

Dick Erixon pekar på hur samma Nobelstiftelse som vägrar Jimmie Åkesson tillträde eftersom han sägs ha fel värderingar inte har några problem med att låta företrädare för stenhårda diktaturer som Iran, Syrien, Sudan, Zimbabwe och Nordkorea delta. Jag är inte Sverigedemokrat, men nog är den politik de står för oändligt mycket mindre avskyvärda än den som nämnda diktaturer står för.

Framförallt Sudan, Zimbabwe och Nordkorea är inte bara mer avskyvärda för att de står för totalitär kontroll av ekonomin och samhällslivet och mördar stora delar av sitt folk, de är också grovt rasistiska. Sudans etniskt arabiska regim har begått vad som kan karaktäriseras som folkmord mot svarta i både det numera självständiga Sydsudan och i Darfur. Zimbabwes regim har på öppet rasistiska grunder fördrivit vita och stulit deras egendom.

Och Nordkorea, det är som beskrivs i denna artikel världens förmodligen mest rasistiska stat. Trots att Sydkorea jämfört med västerländska mått mycket stängt med en mycket restriktiv invandringspolitik (mer restriktiv än den danska) så fördömer Nordkorea landet för den mycket begränsade invandring som tillåts och den (högst begränsade)  "mongrelisering" (rasblandning) som förhållanden mellan amerikanska soldater i Sydkorea och sydkoreanska kvinnor skapat.

Det är faktiskt dock inte bara rasblandning med svarta och vita amerikaner som Nordkorea fördömer, det är också så att nordkoreanska kvinnor som illegalt tagit sig in i Kina (då hela gränsen mot Sydkorea är befäst så är det omöjligt att fly ur landet den vägen så endast via den mer obevakade gränsen mot Kina går det att ta sig ut) och sedan när de upptäckts av kinesiska myndigheter och deporterats tillbaka till Nordkorea så har de i de fall de varit gravida tvingats till abort då existensen av barn i Nordkorea med kinesiska fäder anses oaccetabelt , eftersom till och med kineser anses rasfrämmande för Nordkoreas regim.

Jämför detta med SD:s krav på att Sverige ska anta dansk invandringspolitik, och det är fullständigt häpnadsväckande att Nobelstiftelsen anser att en företrädare för Nordkoreas regim är mer legitim än en företrädare för SD. Troligen är det en kombination, av dumhet, okunskap och hyckleri. I vilket fall som helst är det oacceptabelt att sådana personer ska få solka ner den store Alfred Nobels minne.

torsdag 8 december 2011

Sveriges John Kerry

Håkan Juholt kommer först med det förvånande utspelet att alla i Sverige, oavsett hur långt ut i glesbygden de befinner sig, ska ha mobiltelefontäckning, en tanke som förvisso låter sympatisk tills det påpekas att det skulle kosta ungefär 30 miljarder att genomföra det. Nu gör han bara en dag senare återigen en kovändning, eller en flip-flop som man säger på engelska, och säger att inte alla ska få mobiltäckning. Under sin korta tid som partiledare har han hunnit "flip-floppa" fler gånger än John Kerry, vars tendens att alltid ändra sig illustreras av hans uttalande i videoklippet nedan.

Att ändra uppfattning i en fråga är naturligtvis inte nödvändigtvis fel, tvärtom är det rätt om man får reda på nya fakta eller argument som gör att argumenten överväger åt ett annat håll än man tidigare trott (även jag har ändrat uppfattning i vissa frågor genom åren). Att som Juholt tala innan man tänker över frågan och sedan ändra sig efter vad som ur populistisk synpunkt kan anses vara bäst vid varje stund är däremot verkligen inte bra-särskilt då inte för en som vill leda landet. Och just eftersom att de flesta anser med rätta att det är dåligt så är det för övrigt också kontraproduktivt vad gäller att locka väljare.

tisdag 6 december 2011

Ironi i vänsterns Bildthat

Dick Erixon skriver om att vänsterjournalister hyser en särskild avsky mot Carl Bildt, som han liknar med den avsky mot Olof Palme som många borgerliga hyste.

Det finns dock en stor skillnad. Det var helt rationellt för alla icke-socialister att avsky Olof Palme med tanke på hur han såväl inrikes- som utrikespolitiskt drev en närmast vänsterextrem politik och därför allvarligt skadade Sverige (och omvärlden).

Däremot finns det inte någon särskilt stark anledning för vänstern att avsky Carl Bildt, framförallt då inte i hans roll som utrikesminister. Förvisso så är han något vettigare än vänstern i utrikespolitiska frågor, men han ligger dock ovanligt nära vänstern i utrikespolitiska frågor i allmänhet och Israel i synnerhet för att vara borgerlig. Så egentligen borde Bildt ha status som "minst dålig" bland borgerliga inom vänstern.

söndag 4 december 2011

Alliansen får hoppas att (S) lyssnar på Aftonbladet

Aftonbladets Daniel Swedin uppmanar (S) att ställa regeringen till svars för den höga arbetslösheten.

Nog för att jag i och för sig håller med om att regeringen inte gjort tillräckligt (man borde sänka skatterna ännu mer), men det man faktiskt gjort har haft en positiv effekt och statistiken i frågan talar inte för Socialdemokraterna .

December 2006, den sista månaden innan regeringens politik började sättas in låg Sveriges arbetslöshet på 6,6%, att jämföra med EU-genomsnittet  på 7,5%. Till följd av de kriser som varit steg arbetslösheten (och det faktum att stramare regler för sjukpenning och förtidspension gjort dolt arbetslösa öppet arbetslösa) i Sverige till 7,5% i oktober i år, men inom EU har det ökat till 9,8%. Gapet till Sveriges fördel har alltså mer än fördubblats från 0,9 till 2,3 procentenheter.

Vad gäller ungdomsarbetslösheten (Som Swedin felaktigt hävdar att Sverige är "europamästare i " trots att 12 andra EU-länder ligger högre) har Sveriges relativa förbättring varit ännu större. December 2006 var den 21,1% i Sverige mot 16,7% i EU. I oktober i år hade den stigit något till 22,2%, men i EU hade den stigit till 22%. Det tidigare stora gapet på 4,4 procentenheter som fanns när Göran Perssons politik sist tillämpades har alltså nästan helt utraderats

lördag 3 december 2011

Talande tystnad

I en krönika i SvD så beskrev Johanna Hildebrant de avskyvärda metoder som en del "djurrättsaktivister" (djurrättsterrorister vore ett bättre ord) använt, inklusive hot mot pälshandlares barn och sprängning av kiosker och grävmaskiner. I krönikan skriver hon att Vänsterpartiets Jens Holm uttalat sig positivt om "djurrättsaktivisters" olagliga metoder.

Holm svarar idag och hävdar att det han syftade på var de aktivister som brutit sig in i lantgårdar och dokumenterat missförhållanden där. Men det är talande att inte ens i en replik till en krönika där det hävdats att han försvarat våldsmetoder så förmår han sig inte att tydligt ta avstånd från våldsmetoder. Han hyllar enbart de icke våldsinriktade, men han tar inte avstånd från de våldsinriktade.

Att Vänsterpartiet inte klarar att hålla rent mot våldsamma grupper inom extremvänstern är tydligt

fredag 2 december 2011

Blågult mot blågult

Sverige fick en relativt enkel grupp i fotbolls-EM nästa år  i och med att man undvek de allra bästa lagen som Spanien och Tyskland. Det bästa laget i gruppen är Frankrike, men de har under senare år spelat allt sämre, och det gäller även England. Och Ukraina är definitivt ingen stor fotbollsnation och de är bara med för att de tillsammans med Polen är värdnation. Det innebär att Sverige har väldigt god chans att ta sig till kvartsfinal.

En liten lustig grej är att SvD skriver om att följa "Blågult" under EM. Även Ukraina har nämligen faktiskt en blågul flagga (se den nedan) så "Blågult" skulle faktiskt kunna referera till Ukraina också.

torsdag 1 december 2011

Svenska försvarsbudgeten bör inriktas mer på vapenteknologi

Denna vecka har svensk vapenindustri fått två utländska orders på vapen. Först beställde USA det bärbara granatgeväret "Carl Gustav", sedan kom den ännu mer uppmärksammade ordern från Schweiz på 22 JAS 39 Gripen-plan.

Detta illustrerar en av de två starka argumenten för att inrikta en större del av försvarsbudgeten på 45 miljarder på utveckling av ny vapenteknologi. Om Sverige lyckas utveckla bättre vapenteknologi så kan vi till vänligt sinnade länder som USA och Schweiz sälja vapen med den nya teknologin, något som ger inkomster som till stor del kompenserar utgifterna för forskningen, något som innebär att vi kan både öka vår militära styrka och minska kostnaderna för det på samma gång. Om vi däremot satsar på att genom värnplikt ha en stor armé finns ingen möjlighet att få pengarna tillbaka, precis som gäller i den grad vi slösar pengar på altruistiska interventioner som i Libyen, Kosovo och Afghanistan.

Det andra starka argumentet är att avancerad vapenteknologi är, åtminstone upp till en viss punkt, viktigare för den militära styrkan än antalet soldater. I båda Irakkrigen, särskilt då det första, hade Irak klart fler soldater än vad som var på plats från de USA-ledda koalitionerna, men det blev ändå en promenadseger för den USA-ledda koalitionen på grund av deras militärteknologiska överlägsenhet. På motsvarande sätt har Israel trots numerär underlägsenhet i flera krig besegrat sina arabiska grannar.

En ökad inriktning på forskning och utveckling av ny militärteknologi innebär alltså en ökad militär styrka till en lägre kostnad, positivt i alla avseenden.