onsdag 22 september 2010

"Nya centern" stärker sin ställning

Jag noterade i måndags att centerpartiet inte stärkte sin ställning inom alliansen efter valet. Tvärtom tappade man precis som folkpartiet och kristdemokraterna i röstandel medan moderaterna ökade betydligt.

En intressant detalj om man studerar siffrorna noggrannare är att centern tappade i sina traditionellt starkaste områden, nämligen i glesbygden, samtidigt som man gick framåt framförallt i Stockholm.

I sitt starkaste fäste i 2006 års val, Gotland, tappade man från 19,6% till 14,9% och i sitt näst starkaste fäste , Jämtland, tappade man från 16,9% till 12,9%. Även i de flesta andra län så tappade man, inklusive i Maud Olofssons hemlän Västerbotten där man föll från 11,8% till 7,5%. I Olofssons hemkommun Robertsfors tappade man från 28,3% till 21%.

Som kontrast så ökade man från 5,7% till 6,4% i Stockholms kommun och i övriga Stockholms län så ökade man från 5,3% till 5,8%.

Detta innebär att Stockholmsfalangen inom partiet stärkt sin ställning inom partiet. Precis som moderaterna så har centern genomgått en omvandling, fast i motsatt riktning. Tidigare var man ett parti som stod för en "grön" miljöpolitik, en mittenposition i ekonomisk politik (så sent som 2002 definierade centern sig som "borgerlig vänster") och att vara ett särintresseparti för glesbygden i allmänhet och jordbruket i synnerhet. Det var vad man skulle kalla för "gamla centern".

Förvisso har man fortfarande i princip kvar det där med "grön" miljöpolitik men man har tonat ned det något samtidigt som de andra allianspartierna också börjat med det i nästan lika hög grad. Samtidigt så har dess profilering som särintresseparti för glesbygden urvattnats kraftigt, och det där med "borgerlig vänster" i ekonomiska frågor har man helt gett upp och nu är man tvärtom det mest "högerorienterade" partiet inom alliansen vad gäller ekonomiska frågor. Det är vad man skulle kunna kalla "nya centern".

Bland partiaktivisterna ute i glesbygden så delar de flesta (fast inte alla, Olofsson själv kommer från glesbygden) "gamla centerns" värderingar, medan däremot de flesta aktivisterna i Stockholm delar "nya centerns" värderingar.

En positiv sak med centerns resultat kan då alltså vara att en högre andel av de som är kvar i partiet delar "nya centerns" värderingar. Det faktum att framgången i Stockholm inte kompenserade för tappet i resten av landet riskerar dock att förse kvarvarande delar av "gamla centern" med argumentet att "nya centerns" politik är en valförlorare.