torsdag 23 september 2010

Liberala partiet kostade kanske alliansen egen majoritet

Rösträkningen i Riksdagsvalet är nu klar, och det står nu klart att Liberala partiet (som på valsedlarna hette "Klassiskt liberala partiet" eftersom Valmyndigheten märkligt nog ansåg att namnet "Liberala partiet" kunde förväxlas med namnet "Folkpartiet liberalerna") fick 716 röster, en kraftig ökning från de 202 röster man fick 2006. Till detta kom 22 som inte förstått det där med att namnet på valsedlarna inte är detsamma som det egentliga partinamnet på valsedlarna skrev "Liberala partiet" och 19 som skrev "Liberala Partiet".

Detta är i och för sig som sagt en mycket kraftig uppgång, men med tanke att detta avspeglar hur uselt 2006 års resultat var är det knappast något man bör vara nöjd med.

Detta avspeglar dels att deras organisation ännu inte utvecklats särskilt mycket och dels att de precis som andra småpartier missgynnas av den delvis eller helt självuppfyllande profetian att de inte kan komma in i riksdagen. Det senare kan de inte göra så mycket åt annat än att på annat sätt växa, men det tidigare är i princip möjligt att åtgärda oberoende av yttre faktorer.

Intressant är dock att det är möjligt att trots det synnerligen blygsamma röstantalet så kan de ha påverkat mandatfördelningen trots allt. Det jag syftar på är Liberala partiet kan ha berövat alliansen de röster som behövts för att vinna majoritet. Det saknades alltså då 19 röster i Göteborgs kommun och 7 röster i Värmland för Folkpartiet i båda fallen för att få två till mandat. Liberala partiet fick 74 röster i Göteborgs kommun och 17 röster i Värmlands län. Till detta kom åtminstonde 3 röster i Göteborg och okänt antal i Värmland (av okänd anledning specifieras det inte där) från väljare som inte förstått det där med den ovannämnda namnfrågan.

Då det antas att dessa väljare normalt skulle röstat på alliansen så menar Liberala partiet att det var de som kostade alliansen dess majoritet.

Jag är dock inte lika säker på det, dels för att Liberala partiets väljare i brist på partiet kan ha exempelvis röstskolkat eller röstat på Piratpartiet och dels för att det hade inte dugt med vilket alliansparti som helst som alternativ, utan det hade mer specifikt krävts röster på Folkpartiet. Och namnet "Folkpartiet liberalerna" till trots så är Folkpartiet i praktiken det minst liberala allianspartiet och därför troligen inte det det alternativ som de flesta skulle ha valt.

Hade det varit så att de kostat alliansen segern så hade det varit mestadels dåligt, men bara mestadels.

Det negativa är att nu kommer regeringen bli tvungen att aktivt eller passivt söka stöd för sina förslag hos endera Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna (eller i extremt sällsynta fall Vänsterpartiet). Även i best case scenariot där man kan förlita sig på "hoppande majoriteter" så lär det innebära en klart mindre liberal politik med förmodligen inga nya skattesänkningar på arbete och definitivt inga fler besparingar i bidragssystemet. Ja, risken finns faktiskt att de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna driver igenom ökade utgifter på a-kassa och sjukpenning, något som kommer att försvaga svensk ekonomi och minska sysselsättningen.

Och om det blir så att alla oppositionspartier hotar fälla regeringen i misstroendevotum om det inte blir något organiserat samarbete och det därför blir ett organiserat samarbete med Miljöpartiet så lär vi dessutom få se en mer miljöfundamentalistisk politik med höjd koldioxidskatt och stopp för kärnkraften.

Det positiva är å andra sidan att detta kan sända budskapet att det inte är kostnadsfritt för alliansen att genomföra eller föreslå antiliberala saker som "jämställdhetsbonus", förbud mot hemundervisning, höjd alkoholskatt och FRA. Detta särskilt då som vissa som ser FRA-frågan som viktig trots de kraftiga modifikationer som genomfördes nog röstade på Piratpartiet som fick ännu fler röster i nämnda valkretsar.