tisdag 30 juli 2013

BNP/capita har börjat krympa

Enligt den preliminära uppskattningen föll BNP-tillväxten till 0,6% under andra kvartalet. Då befolkningen ökar med 0,8% innebär det att BNP/capita nu börjat krympa.

Den främsta orsaken till försvagningen är en betydande nedgång i exporten, något som också fått industrin att dra ner investeringarna. Däremot fortsatte hotell- och restaurangbranschen att växa med 3,3%, något som dock var en försvagning från 4,2% året innan. Detta indikerar fortsatt positiva effekter av den sänkta restaurangmomsen.

Den internationella konjunkturen går inte göra så mycket åt, men den inhemska ekonomin skulle hjälpas av om regeringen genomför bredare skattesänkningar för att få igång fler inhemska sektorer än restaurangsektorn.

fredag 26 juli 2013

Arbetare tjänar på om folk köper deras produkter

Under rubriken "låt inte druvplockarna betala din fredagsfylla" skriver Siri Källgren att druvplockare i Sydafrika är underbetalda och menar att

Ett vin som kostar 129 kronor för tre liter - motsvarande fyra flaskor - (Zumbali) kan aldrig ge den som plockar druvorna en okej lön att leva på. 

Tur då att en Zumbali-3 liters förpackning i själva verket kostar 144 kronor......

Det mest intressanta är dock inte att hon har dålig koll på de faktiska vinpriserna. Det mest intressanta är att själva premissen för artikeln är felaktig. Och då syftar jag inte på antagandet att man dricker viner just på fredagar. Utan på att hon antyder att det skulle vara bra för druvplockarna om folk slutade köpa de viner som görs av de druvor som de plockar.

Om så skedde skulle druvplockarna bli arbetslösa. Och blir de arbetslösa så blir det inte bara så att vissa inte får någon lön alls, det är också rimligt att anta att det blir en nedåtpress på lönerna för de arbetare som inte förlorar sina arbeten.

Om det däremot är så att fler köper vinerna så ökar efterfrågan på arbetskraft varpå lönerna pressas uppåt.

Jag ser ingen anledning att favorisera druvplockare i Sydafrika framför druvplockare i andra länder, men bryr man sig verkligen om dem så bör man öka snarare än minska inköpen av deras viner.

onsdag 24 juli 2013

S-politiker bättre investeringsanalytiker än allianspolitiker?

Vänsterföreträdare gottar sig nu i de stora förluster som Vattenfall gjort i det uppköpta bolaget Nuon, då det sägs visa regeringens oduglighet. Men det de glömmer är att Socialdemokraterna vid tiden för uppköpet själva ställde sig positiva till uppköpet vilket innebär att uppköpet och de förluster som det innebär skulle ha skett även med en S-regering.

Den egentliga lärdomen av det hela är inte att socialdemokratiska eller borgerliga politiker skulle vara bättre eller sämre än de andra på att bedöma företagsaffärer (de är nog ungefär lika inkompetenta), utan att det inte är bra med statligt ägande.

Förvisso förekommer felsatsningar även bland helt privatägda företag, men då drabbas inte skattebetalarna.

måndag 22 juli 2013

Att skilja mellan naziregimen och Wehrmacht/SS

Hur skulle det ha sett ut om olika länder 1940 beslutat sig för att terrorlista tredje rikets militära grenar, Wehrmacht och SS, men inte tredje riket i sig, eftersom man vill fortsätta ha "dialog" med det tyska styret? Eller med andra ord, SS-chefen Heinrich Himmler hade terrorlistats, men inte den politiske ledaren Adolf Hitler.

Naturligtvis hade alla skrattat åt ett sådant löjligt beslut av flera skäl, bland annat för att det inte kan göras någon meningsfull distinktion mellan själva regimen och de militära grenar som de styr över och eftersom ett sådant beslut inte skulle ha någon meningsfull effekt eftersom det är "den politiska grenen" som finansierar den militära.

Men det är i princip det som dagens beslut från EU att terrorlista den libanesiska shiaislamistiska terrormilisen Hizbollahs militära gren, men inte dess politiska, innebär. Precis som med tredje riket och Wehrmacht/SS går det knappast att göra en meningsfull distinktion mellan Hizbollahs politiska gren och dess militära och beslutet kommer inte heller ha en meningsfullt negativ effekt på den militära grenen eftersom de som nu ger pengar direkt till den militära grenen bara kan ge det till den politiska som sedan kan vidarebefordra det till den militära grenen.

På sätt och vis kan man förvisso se det som framsteg att någon form av avståndstagande mot Hizbollah görs, något som gjorts efter det att bevis framkommit för att organisationen låg bakom en bombattack mot israeliska turister i Bulgarien och efter det att Hizbollah skickat trupper för att stödja Assadregimen i inbördeskriget i Syrien. Men värdet av det avståndstagandet begränsas ordentligt av att man låtsas att det är en meningsfull skillnad mellan de politiska och militära grenarna och eftersom dessa båda grenar i verkligheten samverkar blir den praktiska betydelsen nära obefintlig.

Det man borde ha gjort är förstås att terrorlista hela Hizbollah, då hade det varit ett meningsfullt avståndstagande som faktiskt försvagat Hizbollah. Men det vågade man alltså inte göra.

fredag 19 juli 2013

Vallöfte? Snarare valhot

Kristdemokraterna positionerar sig åter som ett parti för förmynderi och mot "verklighetens folks" rätt att bestämma över sina liv genom att kräva att den höjning av alkoholskatten som tidigare aviserats men som drogs tillbaka på grund av mycket berättigad oro att det skulle leda till ökad smuggling och införsel. "Det är ett vallöfte" hävdar man, och får medhåll av Folkpartiet antiliberalerna, medan Centern och Moderaterna håller emot än så länge. Bland oppositionspartierna är för övrigt de tre rödgröna partierna för en höjning medan SD är emot.

Är verkligen "löfte" ett adekvat ord för att beskriva något som skadar folk, dels för att deras frihet inskränks och dels för att jobb går förlorade till länder som Tyskland och Danmark när folk handlar där i större utsträckning (och för att färre norrmän handlar här)? "Hot" låter som ett bättre ord för att beskriva något så dumt och skadligt som höjd alkoholskatt.

Särskilt då med tanke på att priserna på alkohol mätt i svenska kronor fallit i Tyskland och Danmark på grund av den starka svenska kronan och den sänkta alkoholskatten i Danmark borde man inte enbart avstå från att höja alkoholskatten, utan man borde tvärtom sänka den.

Noterar för övrigt att i artikeln om frågan så citeras IOGT-NTO:s (som enda icke partipolitiska organisation )åsikt i frågan (de är naturligtvis för en höjning). Journalisters ständiga tendens att citera IOGT-NTO som om de vore särskilt kvalificerade att uttala sig i frågan kommenterades bra av Mattias Svensson:

Kommer aldrig fatta det där att nykteristers åsikter ska väga tungt i disk om alkoholrestriktioner. Ska vi fråga nunnor om sexualpolitiken?onsdag 17 juli 2013

Irrationalitetens dag

Få se nu...

-Mannen som i ändlösa irriterande reklamsnuttar talat om att "spara feta slanten på elgiganten", rapparen Dogge Doggelito, kommer i praktiken ut som vänsterpartist genom att hävda att vinstintresse och skattesänkningar är förkastligt och att det tidigare innebär att pengar går förlorade till riskkapitalister. Om man inte vill att ens pengar ska gå till riskkapitalister bör man ju för övrigt inte handla på Elgiganten, som ägs av brittiska riskkapitalister

-I åratal har vissa miljötomtar, bland annat Miljöpartiets förra språkrör Maria Wetterstrand, sagt att vi måste sluta använda olja, för att det i enlighet med den så kallade "Peak oil"-teorin snart kommer ta slut. När nu den teorin framstår som allt mer löjeväckande i och med enorma upptäckter i en rad länder, senast Israel, så säger miljöpartister nu att vi måste använda förbud för att göra den felaktiga teorin sann.

-En norsk kvinna anmäler att hon blivit våldtagen i Dubai-och blir på grund av det fängslad för utomäktenskapligt sex. Detta illustrerar att även om Dubai och de flesta andra mindre gulfstater är klart mer liberala än Saudiarabien så är de definitivt inte fria samhällen jämförbara med Israel i anständighet.

-På tal om Israel så har samma EU som inte ens förmår fastställa att Hizbollah är en terrorgrupp nu kommit med en ny regel att utbyte med Västbanken bör stoppas, fast då enbart under förutsättning att det är med de judar som bor där. Det går bra att ha utbyte med de araber som bor där. "Kauft nicht bei Juden" är nu officiell EU-politik, med andra ord.

tisdag 16 juli 2013

DN:s missvisande restaurangartikel

Att DN:s folkpartistiska ledarsida, Aftonbladets socialdemokratiska ledarsida och den sverigedemokratiska webbportalen Avpixlat (alla säger sig vara "oberoende", men det är deras ideologiska inriktning)  är enig om något är nog ovanligt men de hävdar nu alla efter en nyhetsartikel i DN att den sänkta restaurangmomsen är ett "fiasko".

DN:s reporter Ebba Blume grundar detta på sysselsättningsstatistik från SCB som hävdar att sysselsättningen inom sektorn endast ökade marginellt.

Om hon varit ens i närheten av att vara kompetent hade hon dock försökt följt andra indikatorer och då anat att något är skumt med den statistiken. SCB:s statistik över försäljningen visar nämligen att januari-maj 2012 steg försäljningen i volymtermer med 4,2% jämfört med föregående år, och i januari-maj 2013 steg det med ytterligare 2,6%. Har verkligen produktiviteten genomgått ett så enormt uppsving att restaurangerna kan sälja nära 7% mer utan att använda mer arbetskraft?

Knappast. Kollar man upp den mer tillförlitliga statistiken över lönesummor eller aggregerad arbetskraftskostnad så visar den att lönesumman för "hotell och restaurang" steg från 9 miljarder första kvartalet 2011 till 9,75 miljarder första kvartalet 2012 och till 10,52 miljarder första kvartalet 2013, en ökning med 16,9% i nominella termer. Som jämförelse steg den samlade lönesumman för ekonomin som helhet endast med 7% i nominella termer, från 484,4 miljarder till 518,5 miljarder.

Att SCB anger att lönesumman stiger så enormt mycket mer än sysselsättningen beror till mindre del på inflation, till något större del på reallönehöjningar för de restauranganställda och kanske också på att en del deltidsanställda kunnat övergå till heltid. Det är nog också troligen så att statistiken över antalet sysselsatta, som bygger på enkäter underskattar sysselsättningsutvecklingen.

Oavsett i vilken mån det beror på minskad ofrivillig deltid eller statistisk diskrepans visar hursomhelst dock det faktum att restaurangbranschens lönesumma vuxit med mer än 9% relativt övriga sektorer att momssänkningen haft starkt positiva effekter

måndag 15 juli 2013

Edward Snowden som fredspristagare?

Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet ligger i de flesta frågor till vänster om mig.

Men här har han ett förslag som jag sympatiserar med: Göra Edward Snowden  till fredspristagare.

Fredspriset har visserligen nedsmutsats med ovärdiga vinnare som Yassir Arafat, Jimmy Carter, Al Gore och Barack Obama. Men genom att nu ge den till någon som har civilkurage nog att inte "följa order" även när det kränker rättigheter så skulle det för en gångs skull göra nytta.

På grund av Norges NATO-förbindelse med Obamaregimen så skulle Snowden knappast själv kunna delta vid prisutdelningen, men det kan nog ordnas med någon utsedd representant.


onsdag 10 juli 2013

Om Citygross vinsatsning

Efter beslut i EG-domstolen är det sedan 2008 lagligt att beställa alkohol från utlandet via Internet, förutsatt att svensk alkoholskatt och moms betalas och att samma försäljningsregler som gäller på Systembolaget (angående bl.a. att den som köper måste vara minst 20 år) tillämpas.

Detta beslut innebar en viss uppluckring av Systembolagets monopol då man nu till skillnad från tidigare inte behövde fysiskt resa utomlands för att köpa alkohol utomlands. Till skillnad från när man fysiskt reser utomlands måste man fortfarande betala svensk skatt så den innebär ingen laglig inskränkning av alkoholbeskattningen men däremot en inskränkning av Systembolagsmonopolet.

Det Sveriges fjärde största butikskedja, CityGross, nu gör, att erbjuda kunderna möjlighet att beställa vinlådor tillsammans med matkassar, innebär inte någon ytterligare inskränkning. Som jag förstår det innebär det inte en möjlighet att bara gå in på en CityGross-butik och omedelbart få med sig de där vinlådorna samtidigt som man uttrycker sitt intresse för att köpa det (på motsvarande sätt som man kan på Systembolaget), utan man måste alltså precis som matkassarna beställa i förväg.

Jag har därför svårt att se hur Systembolaget ska kunna vinna i sin stämning mot CityGross. Det de erbjuder är i grunden samma sak som varit lagligt i 5 år, med enda skillnaden att här kombineras beställningen av vin med en beställning av en matkasse.

Att Systembolaget finner det så upprörande beror nog dels på att det här innebär att fler får upp ögonen för den lagliga möjligheten att beställa alkohol via Internet (många är nog inte medvetna om det) men framförallt för att det är en matbutikskedja som anordnar det.

Det senare kan nämligen leda till att fler börjar uppleva det som naturligt att köpa in alkohol på samma ställe som de köper in mat, på motsvarande sätt som gäller i nästan alla andra länder (det är bara i de nordiska länderna förutom Danmark samt i vissa amerikanska delstater och kanadensiska provinser som detaljhandelsmonopol finns) . Och då kan stödet för monopolet urholkas. Att Systembolagsledningen är oroad av det är förståeligt, men det är också varför vi liberaler bör glädjas över det, trots att det inte direkt innebär någon ökad tillgänglighet.

måndag 8 juli 2013

Nytt rekord i åldersskillnad

Vid förhållanden mellan män och kvinnor så är det vanligen så att mannen är äldre än kvinnan. Att det är så finns det både biologiska förklaringar till ,som att kvinnors fertilitet avtar mer med åldern (särskilt efter 40) ofta förstärkt med olika kulturella normer.

Oftast så är åldersskillnaden dock bara några år, men ibland är den desto större, nästan alltid relaterad till att mannen är mycket rikare.

Läsare äldre än 30 år minns säkert hur den amerikanska fotomodellen Anna Nicole Smith 1994 vid 26 års ålder gifte sig med den 89-årige miljardären J. Howard Marshall (paret är avbildat nedan) Marshalls söner, som för övrigt var betydligt äldre än deras styvmor Anna Nicole Smith, genomgick sedan en bitter arvsstrid med henne efter det att Marshall dog.

Nyligen kom den 86-årige Playboy-grundaren Hugh Hefner nära det rekordet genom att gifta sig med 26-åriga playboyutviket Crystal Harris.


Nu ser jag dock att i Irak så gifter sig en 92-årig man med en 22-årig kvinna (avbildade nedan) en åldersskillnad som är ännu större än de tidigare rekorden

Vad ska man säga om det? Tja, om kvinnor vill gifta sig för pengar med en extremt mycket äldre man så bör det förstås stå dom fritt. Men just i det senaste fallet så sker det i en kultur där tvångsgifte är vanligt, varför det är svårt att undgå misstanken att det är hennes familj som blir finansiellt belönad (kanske fotot bara togs vid ett felaktigt tillfälle, men bruden ser inte så lycklig ut).

lördag 6 juli 2013

Den ideologiska grunden till vinstmotståndet

Jag har nyss sett Jonas Sjöstedts 40 minuter långa tal på SVT Play. Talet bestod av tre delar: de första tio minuterna ägnades åt att förespråka feminism, de sista tio minuterna åt att förespråka klimatalarmism och de 20 minuterna däremellan åt det som numera är Sjöstedts favoritämne: "vinster i välfärden".

Att säga att det är hans favoritämne är något av en underdrift, faktum är att han är mer fokuserad på den frågan än vad Miljöpartiet är på miljön eller vad Sverigedemokraterna är på invandringen. Trots att det påstås att en "massiv majoritet" av svenskarna stödjer deras linje och trots att Sjöstedt utnyttjar varje tillfälle han får att tala om hur mycket han är emot "vinster i välfärden" så har dock inte Vänsterpartiets opinionssiffror lyft utan håller sig kvar i ett intervall mellan 5 och 7%. Vilket antyder att endera så anser väljarna att frågan är ganska oviktig eller så avspeglar det där påstådda motståndet att frågeställningen i de undersökningar som visade på en "massiv majoritet" var vinklad- eller kanske både och.

Hursomhelst, det intressanta med Sjöstedts tal är att där framgår varför han ser frågan som så viktig. Det handlar primärt varken om att han tror det är en valvinnare eller att han tror det innebär slöseri med skattemedel. Han tror i och för sig på dessa saker också, men det är alltså inte det viktigaste skälet. Det viktigaste skälet framgår 18-19 minuter in i talet där han, efter att ha citerat en viss Nina Björks teori om att huruvida vi är altruistiska eller egoistiska beror på hur samhället organiseras, bland annat säger:

"Ju fler områden som vi lämnar över till det krassa lönsamhetstänkandet desto mer vänjer vi oss som människor i att främst se lönsamheten i oss själva och i andra...Den logik som tillåts råda i välfärden påverkar därför synen på oss själva och varandra. Är vi samhällsmedborgare eller kunder? Är vi medmänniskor eller plus eller minus tecken i någon annans bokföring? Det där gör nånting med mig som människa. Den välfärd vi vill se är en fristad från girighetens logik" 

Nu kan jag ju upplysa herr Sjöstedt om att även den offentliga sektorn behöver få plus och minus i sin bokföring att gå ihop. Vänsterpartiet må tro att resurserna blir obegränsade bara man vill men så fungerar det inte, och med vänsterpartistisk politik blir resurserna för övrigt ännu mycket mer begränsade.

Men om vi bortser från den detaljen så är poängen alltså att talet visar att för Sjöstedt så är det en principiell ideologisk fråga som dels handlar om avsky för vinst och dels handlar om en oro för att om det är vinst i "välfärden" (med vilket det i det här sammanhanget avses skola, vård, omsorg) kommer folk att få ett mer kapitalistiskt tänkesätt.

I en tid då svensk politik domineras av principlösa pragmatiker som Reinfeldt & Löfven kan det på sätt och vis upplevas som uppfriskande med en driven ideolog som Jonas Sjöstedt. Problemet är förstås dock att Sjöstedts ideologi är väldigt fel, vilket gör hans politik klart värre än Reinfeldts och Löfvens

torsdag 4 juli 2013

Varför nykterhetsfascism bör kallas nykterhetsfascism

Jag har alltid ansett att den förkortning som IOGT-NTO:s ungdomsförbund har, UNF, bör utläsas som Ungdomens NykterhetsFascister. Det utspel som feministmedias favoritprofessor, Madeleine Leijonhufvud, gjorde igår illustrerar varför det är en mer sanningsenlig utläsning än den som de själva tänkt sig.

Madeleine Leijonhufvud är 71 år gammal, och därmed i och för sig definitivt inte att betrakta som ungdomlig, men nykterhetsfascist är hon definitivt då hon nu föreslår att det ska bli förbjudet för föräldrar att vara alkoholpåverkad i närheten av deras barn. Som vanligt används barnen som gisslan för att begränsa friheten enligt Simpsons-karaktären Mrs. Lovejoys klassiska uttryck:

Hennes argument är en påstådd undersökning att var femte barn lever med en "missbrukande" förälder. Denna undersökning är dock naturligtvis total nonsens eftersom den definierar "missbruk" som konsumtion över en viss nivå. Därmed definierar man "missbruk" som bruk över godtycklig gräns som satts på godtyckliga grunder.

Sanningen är att "missbruk" i meningsfull bemärkelse bör definieras som "bruk som orsakar skada", inte "bruk över viss nivå" Detta upplevs nog som chockerande för Leijonhufvud och andra nykterhetsfascister, men alkohol är faktiskt vanligen något som har en positiv effekt på de som dricker det, vilket är varför de dricker det. Normala personer som dricker blir helt enkelt gladare vilket är varför det inte heller är något problem för deras barn. Jag vet det säkert för mina föräldrar drack ofta en hel del när jag var barn, men jag har inget negativt minne associerat med det.

Förvisso stämmer det att vissa beter sig på ett dåligt sätt när de är berusade, vilket då kan drabba deras barn om de nu har barn. Men eftersom de flesta inte reagerar på det sättet så är grundproblemet inte ens där alkohol utan de olika negativa personliga egenskaper de har. Hade alkohol varit grundproblemet hade muslimska samhällen (där nykterism är en religiös dogm) saknat problem med att föräldrar misshandlar eller på andra sätt behandlar sina barn illa, vilket naturligtvis inte är fallet.

Är man seriöst intresserad av att åtgärda det problemet bör man inrikta sig på att åtgärda de negativa grundläggande egenskaperna. Att däremot attackera alkoholbruk innebär att de flesta som straffas är personer som inte gjort något fel, samtidigt som de flesta som missköter sig kommer undan. Maximalt irrationellt, kort sagt.

Sen kan man fråga sig hur ett sådant förbud ska faktiskt genomföras. Hennes grundläggande idé är att uppmuntra ett Stasi-liknande angiverisamhälle där grannar ska tipsa polisen. Det är i och för sig mindre dåligt än den alternativa ännu totalitärare lösningen att polisen ska slumpmässigt tränga sig in i föräldrars hem och tvinga dem till alkoholtest. När det gäller hur polisen ska agera efter det att någon angivit sina grannar svävar hon på målet och vill inte direkt förespråka en promillegräns utan säger "Det handlar om att hålla sig tillräckligt nykter för att kunna ta hand om sina barn". Vilket hade varit rimligt om det inte varit ett "goddag yxskaft" svar då det inte specificerar någon objektiv grund för när man är "tillräckligt nykter".

Som tur var är det mycket osannolikt att Madeleine Leijonhufvuds förslag kommer genomföras, ens om det blir en rödgrön valseger, då bland annat de praktiska problemen är för stora. Men att ett så grovt frihetsinskränkande förslag ens lanserats illustrerar hur den så kallade nykterhetsrörelsen är en fiende till friheten

onsdag 3 juli 2013

Nytt rekord i missvisande statistik?

Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, hävdar på DN debatt att svensk ekonomi skönmålas av regeringen och nämner ett antal mer eller mindre missvisande siffror som stöd för detta. Allra värst var detta

Sysselsättningsgraden har minskat från 66,8 procent i januari 2007 till 65,6 procent i maj 2013

Det finns inte mindre än tre problem med denna jämförelse. För det första så är det så att eftersom sysselsättningsnivåerna varierar en hel del över året av säsongsmässiga skäl så ska jämförelser mellan år alltid göra med samma månad eller kvartal det året. Att jämföra sysselsättningen i januari ett år med sysselsättningen i maj ett annat är som att jämföra päron och äpplen.

För det andra så tycks han använda sig av sysselsättningsgraden i åldersgruppen 15-74, för det är den enda vars siffra ligger på den nivån. Men då andelen som är 65-74 ökat mycket kraftigt under de senaste åren och då dessa tenderar, att ha en radikalt mycket lägre sysselsättningsgrad så innebär en sådan andelsökning att sysselsättningsgraden naturligt pressas ned av rent demografiska faktorer som skulle skett oavsett om det var en socialdemokratisk eller borgerlig regering och som därför är irrelevanta i detta sammanhang.

För det tredje så tycks han inte kunna läsa av den faktiska statistiken. Om ni går in på SCB:s hemsida här och väljer "procent" under tabellinnehåll, "totalt" under kön, "totalt 15-74" under ålder och 2007M1 och 2013M5 då kan ni se att det var januari 2007 som hade 65,6% sysselsättningsgrad medan maj 2013 hade 65,3% sysselsättningsgrad. Inte nog med att han gör en jämförelse som är vilseledande av två anledningar Damberg (och eventuellt också hans assistenter)kan dessutom inte ens läsa av tabellerna korrekt. Kan vara nytt rekord i vilseledande statistik, åtminstone vad gäller i hur många avseenden den är vilseledande.

Gör man om sökningen så att man jämföra den sista maj månad då S var vid makten, alltså maj 2006, med maj 2013 och har den mer relevanta åldersgruppen 16-64 då ser man att den steg från 73,8% till 75%. Men såna fakta passar förstås inte in när man vill svartmåla svensk ekonomi av politiska skäl.