tisdag 14 september 2010

Skälen för att rösta liberalt överväger alltmer

Förra veckan skrev jag om avvägningen mellan att rösta på [Klassiskt] Liberala partiet och att rösta på ett alliansparti (vilket isåfall mer specifikt bör bli Centern).

I korthet så bestod argumentet för Centern i att det är önskvärt att undvika en rödgrön majoritet eller en situation där Sverigedemokraterna blir vågmästare och då [Klassiskt] Liberala partiet saknar chans att komma in i Riksdagen i detta val så är enda sättet att undvika dessa situationer att rösta på Centern. Argumentet för [Klassiskt] Liberala partiet bestod i att en röst för dem ger en tydligare signal för liberalisering, något som behövs inte minst för att markera mot alliansregeringens antiliberala felsteg som införande av förmyndarbidraget "jämställdhetsbonus", förbud mot hemundervisning och höjd alkohol-och tobaksskatt. Desto fler som röstar på dem desto större blir pressen på alliansen att föra en liberal linje, särskilt då som fler röster detta val ökar förutsättningarna för Liberala partiet att växa under de kommande åren.

Jag håller fast vid alla dessa argument för och emot, men det bör också betonas att argumentet för en röst på Centern bygger på att det är ett jämnt val. Om det inte finns någon risk för en rödgrön majoritet eller en vågmästarroll för Sverigedemokraterna då är det inte längre tillämpbart och då bli en röst på [Klassiskt] Liberala partiet det självklara valet.

Baserat på den senaste tidens opinionsmätningar framstår nu argumentet för Centern allt mindre relevant. I samtliga mätningar den senaste tiden så har alliansen ett mycket stort övertag över de rödgröna och dessutom så visar samtliga mätningar att Sverigedemokraterna kommer in i Riksdagen, så risken för en rödgrön majoritet får nog sägas ligga väldigt nära noll. Risken är dock något högre att SD kan få en vågmästarroll, men då de 3 senaste mätningarna från Sifo, Synovate och Skop alla visar på att alliansens övertag är flera procentenheter större än SD:s andel så är risken för det väldigt låg också.

Helt irrelevant är argumentet för Centern inte då det trots allt finns viss felmarginal i såna här mätningar, då det är 5 dagar kvar och då det finns en liten risk för att dramatiska saker till de rödgrönas eller SD:s fördel kan hända under den tiden, och då opinionsmätningar brukar underskattar SD:s stöd (eftersom många som röstar på SD inte vågar medge det för någon), men då det nu bara är en liten risk att alliansen förlorar majoriteten i Riksdagen medan vi vet säkert att argumenten för [Klassiskt] Liberala partiet kommer vara tillämpbara så då framstår argumenten för att rösta liberalt klart starkare.

För övrigt, då det är en hög risk att valsedlar för [Klassiskt] Liberala partiet inte kommer finnas i er vallokal så bör ni om ni tänkt rösta på dem beställa valsedlar (om ni inte redan gjort det), och göra det helst redan idag så de kommer fram innan fredag

Det går i och för sig även att rösta på dem genom att skriva Klassiskt liberala partiet på en blank valsedel, men då måste ni vara noga med att skriva rätt (se partiets instruktioner) för annars så räknas inte rösten.