torsdag 9 september 2010

Mer om alkoholskattehöjningen

Per Gudmundsson fortsätter med sina utmärkta artiklar om alkoholskattehöjningen och påpekar att det beräknas att så många som 3 av 10 öl som konsumeras i Sverige är legalt eller illegalt införda.

Samtidigt så påpekar han att medan höjningen uppgår till 70 öre så är existerande alkoholskatt 6,10 kronor. Tillsammans med Systembolagets vinstmarginaler räcker det därför med att försäljningen faller med ungefär en tiondel för att det ska bli en förlustaffär. Och även om det är otroligt att det ensamt kommer orsaka en så stor minskning på riksnivå, så kan det i södra Sverige mycket väl bli det och helt klart kommer en väldigt stor del av de där 1,8 miljarderna inte att infrias.

Dessutom bör man tänka på en annan sak. När kronan var som svagast i början av 2009 minskade gränshandeln i söder samtidigt som alltfler från Norge köpte här. Nu när kronan kraftigt stärkts igen mot euron (och därmed också den danska kronan som har fast växelkurs mot euron) lär gränshandeln öka igen hursomhelst. Kombinationen av den chocken och skattehöjningen innebär att ökningen kan bli betydande.