fredag 17 september 2010

Tillväxteffekterna av alkoholskatt och matmoms

Jag nämnde i föregående inlägg att både matmoms och alkoholskatt var skadliga för tillväxten, men att alkoholskatten var klart värre, men jag förklarade inte varför, så det tänkte jag göra det nu.

En förklaring till att båda är negativa är att även om låginkomsttagare förmodligen spenderar en högre andel av sin inkomst på mat och alkohol så spenderar höginkomsttagare mer i absoluta tal. Det innebär att dessa skatter minskar den extra köpkraft som höginkomsttagares högre inkomst ger, vilket i sin tur innebär att det i praktiken fungerar som en extra inkomstskatt, något som är negativt av skäl jag knappast behöver förklara.

Ett annat skäl är att högre skatt på dessa varor kan få folk att försöka producera själva, köpa "svart" och köpa utomlands i högre omfattning. Denna effekt finns för båda varor, men är långt starkare för alkohol än för mat.

När det gäller att producera själv så finns möjligheten att "hembränna" vad gäller alkohol och att till exempel odla potatis eller andra grödor eller att gå och jaga vilda djur vad gäller mat. Denna effekt är förmodligen större för alkohol då de potentiella extra förtjänsterna från "hembränning" i regel är större än för att exempelvis odla potatis, inte minst i förhållande till de ansträngningar som krävs.

När det gäller illegala köp är effekten nog dramatiskt högre för alkohol. Jag har då aldrig hört talats om ligor som ägnar sig åt "svart" försäljning av mat, så det begränsar sig nog till eventuella köp av grannens grödor eller viltkött. För alkohol finns däremot organiserade ligor som helt eller delvis ägnar sig åtsmuggelverksamhet.

På motsvarande sätt är nog de legala inköpen utomlands dramatiskt mycket högre för alkohol än för mat. Enligt vad jag hört så är såväl mat som alkohol billigare i Tyskland än i Sverige, men medan det är lönsamt åtminstonde för personer i Götaland att resa ner till Tyskland och köpa alkohol så är det verkligen inte lönsamt att göra motsvarande matresor. Detta beror dels på att prisskillnaden mellan Sverige och Tyskland är dramatiskt mycket större för alkohol, och dels beror det på att medan mat ofta blir dåligt snabbt så håller sig alkohol väldigt länge, vilket innebär att man inte kan köpa särskilt mycket. Inte ens för personer i allra sydligaste Götaland, alltså Skåne och Blekinge, lär det därför på grund av transportkostnaderna bli lönsamt att åka ner enbart för att köpa mat. En marginell effekt kan dock kanske förväntas då vissa kanske köper mindre mängder mat med sig om de ändå är i Tyskland av andra skäl, exempelvis då för att köpa alkohol.

Just eftersom det är mycket lönsammare att substituera legala inköp i Sverige med egenproduktion, "svarta" inköp eller legala inköp utomlands för alkohol än för mat så kan man förvänta sig en klart mer negativ tillväxteffekt av höjd alkoholskatt än för höjd matmoms.