tisdag 31 maj 2011

Åland-frihetligt svenskt föredöme


Åland som jag skrivit om här tidigare i positiva termer (bland annat här och här), visar sig återigen vara en mindre men bättre variant av Sverige när det gäller frågan om hemundervisning, efter det att Folkpartiet antiliberalernas partiledare Jan Björklund utmärkt sig som den första som förbjudit det sedan Adolf Hitler gjorde det i Tyskland 1938.Hans argument  om att "barn har rätt att vara i skolan"är bara patetiskt då det innebär enligt gällande forskning att "barn har en rätt till sämre undervisning" och talet om att eftersom att det finns 16 olika ämnen i högstadiet innebär att föräldrar inte kan ersätta lärare är ännu mer patetiskt då det som ska läras ut är grundskolekunskap, något som nästan alla i Sverige lär ha då de gått i grundskolan (ja nästan alla har till och med gått i gymnasiet), och faktum är att all forskning visar att hemundervisande föräldrar presterar bättre. Jan Björklund och hans frihetsfientliga skolpolitik är en skam för Sverige.

måndag 30 maj 2011

Kan arvsskatt höja tillväxten?

En ny studie hävdar att mottagande av arv minskar folks vilja att arbeta. En slutsats som många säkert drar av det är att ett återinförande av arvsskatten och helst då med väldigt höga skattesatser och inga kryphål, skulle bidra till att förstärka arbetslinjen och tillväxten.

Jag har inte läst studien och granskat dess metodologi eller data, men jag tror nog att slutsatserna om effekten på viljan bland arvtagare att arbeta stämmer då det är i linje med etablerad ekonomisk teori, mer specifikt den så kallade inkomsteffekten. Om folk ändå tack vare exempelvis ett arv har sin försörjning tryggad då lär deras villighet att ta framförallt jobb som de inte trivs med sjunka- och sjunka desto större arvet är. Och förvisso ska det medges att om man enbart ser på denna effekt då skulle en arvsskatt stärka ekonomin.

Men slutsatsen att tillväxten skulle gynnas av konfiskatorisk beskattning av arv följer dock inte eftersom en arvsskatt inte enbart har denna effekt och eftersom andra effekter sänker tillväxten.

För det första så kan man inte enbart se detta från arvtagarens perspektiv utan även från perspektivet från den som lämnar efter sig arvet. Om denne person vet att staten kommer att ta det mesta av arvet så kommer viljan att arbeta på äldre dar sjunka ordentligt-och viljan att spara pengar. Detta kommer att ordentligt begränsa både arbetsutbudet och kapitalutbudet från dessa personer vilket kommer att sänka tillväxten.

Dessutom tillkommer de problem som arvsskatten skapar i familjeägda företag, där en arvsskatt kan tvinga fram en försäljning av företaget som kanske till slut inte ger så mycket eftersom utomstående som inte förstår sig på företaget lika bra eller knappt alls ersätter de existerande ägarna.

Vi får hoppas att det leder till ökad kolproduktion

Beklagligt nog har nu Tyskland börjat avveckla kärnkraften, en gradvis avveckling som ska vara fullbordad 2022. Detta kommer framförallt att skada den tyska ekonomin, men även övriga Europa inklusive Sverige kommer att skadas dels på grund av att tillväxten i Tyskland blir lägre än vad den annars skulle ha varit och dels på grund av att elpriserna blir högre.

Folkpartiets Carl B. Hamilton uppmärksammar också att det kan leda till ökad brytning av kol. Detta vore i så fall det minst onda alternativet då det kan begränsa höjningen av elpriserna. Det lär bli något dyrare än kärnkraften så det är inte lika bra som att behålla kärnkraften, men det är bättre än att inte ersätta bortfallet av el eller ersätta det med de betydligt dyrare "förnybara" energislagen.

Dess påverkan på klimatet är däremot inget jag oroar mig för då det inte finns några bevis för att det skulle netto ha en skadlig inverkan, och till skillnad från olja så exporteras inte kol från länder med vidriga regimer som Iran, Saudiarabien, Venezuela och Norge*.

Det bästa alternativet hade alltså varit att inte avveckla kärnkraften och skulle det mot förmodan bli billigt att producera el från "förnyelsebara" energislag då skulle det vara ett bättre alternativ, men det första verkar alltså vara omöjligt av politiska skäl och det andra är helt enkelt omöjligt under överskådlig tid och givet detta så vore faktisk ökad kolproduktion det bästa alternativet.

*=Norge har jag med delvis som skämt, för att även om jag ogillar den nuvarande vänsterregeringen där ligger de inte i klass med de 3 andra nämnda regimerna.

lördag 28 maj 2011

Lådvin är redan högre beskattat

En till sak som kan noteras angående det här med flaskvin vs lådvin är att det faktiskt redan är så att lådvin är hårdare beskattad.

Anledningen är att alkoholskatten utgår ifrån alkoholhalt och volym, inte det pris som producenterna tar ut. För vin med en alkoholhalt så är skatten 21,58 kronor per liter exklusive moms (det är moms på skatten ockå, vilket innebär att av priset på en 0,75 liter flaska av det populära franska vinet J.P. Chenet på 57 kronor så är 27,585 kronor skatt (16,185 kronor alkoholskatt och 11,40 kronor moms), vilket innebär att 48,4% av priset utgörs av skatt.

För en 3 liters box av samma vin som kostar 179 kronor så är 100,54 kronor skatt (64,74 kronor alkoholskatt och 35,80 kronor moms) vilket innebär att 56,2% av priset utgörs av skatt.

Det är alltså redan idag så att lådviner missgynnas genom skatten, något som är dåligt för den ekonomiska effektiviteten och "klimatet" (nog för att jag inte bryr mig om det, men de som gör det borde ha i åtanke). Att förstärka denna skattemässiga diskriminering med särskilda förpackningsskatter skulle bara förvärra saken.

fredag 27 maj 2011

Partierna om lådvinsskatten

Då idén om en särskild lådvinsskatt är både rent allmänt idiotisk av flera skäl och principiellt förkastlig, särskilt som det enbart skulle innebära höjd skatt på lådvin istället för sänkt skatt på flaskvin så är det intressant var riksdagspartierna står, och det är som följer:

Positiva: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centern och Kristdemokraterna.

Tveksamma: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Negativa: Moderaterna och Folkpartiet.

Ganska väntat resultat, bortsett från att Centern är något av en besvikelse i och med att de ofta försökt profilera sig som det mest marknadsliberala riksdagspartiet och att jag hade väntat mig att Folkpartiet varit tveksam snarare än negativ till förslaget. Värt att notera är också att det parti som förmynderimotståndaren Mattias Svensson stödde i det senaste valet, Miljöpartiet, hamnade på fel sida.

Carl Bildt skämmer ut Sverige

I Jerusalem Post har en kolumn från en person som heter Dennis Mitzner publicerats där Israelhatet i Sverige diskuteras.

Kolumnen är till stora delar tyvärr sann, även om han missar att en betydande del av svenskarna faktiskt är proisraeliska. Tyvärr representeras Israelhatet inte bara av muslimer, vänsterextremister och nazister eller Malmös kommunalråd Illmar Reepalu (som förmodligen delvis drivs av en vilja att få röster från Malmös stora muslimska befolkning) , utan även av Carl Bildt. Det är verkligen synd att en av alliansens mest Israelfientliga politiker har blivit dess utrikesminister.

torsdag 26 maj 2011

Den idiotiska idén om lådvinsskatt

Systembolagets VD Magdalena Gerger vill ha en särskild extraskatt på lådvin, eftersom hon anser att det är orimligt att man kan få vin motsvarande fyra flaskor för priset av tre.

Att lådvin är billigare i förhållande till volymen än flaskvin är dock bara helt naturligt med tanke på att förpackningskostnaden i förhållande till volymen är klart lägre och eftersom att det är lättare att packa det i större mängder i lastbilar och liknande så är det också associerat med lägre transportkostnader.

Skulle man via beskattning påtvinga lika pris i förhållande till volymen skulle det vara samhällsekonomiskt ineffektivt, och det skulle för övrigt på grund av de större transportbehoven dessutom vara mindre "klimatsmart".

Det som förmodligen irriterar är dock inte så mycket det relativa priset i förhållande till flaskvin utan snarare att det absoluta priset anses för lågt.

Men i förhållande till mängden ren alkohol är faktiskt inte ens de billigaste lådvinerna billigare än de billigaste starkölsorterna. En särskild extraskatt på lådviner utöver den allmänna höjningen av skatt på öl och vin som planeras strider därför helt klart emot EU:s krav på likvärdig beskattning av starköl och vin för att inte diskriminera mot det huvudsakligen importerade vinet relativt det huvudsakligen svenskproducerade ölet då det skulle styra över många av de konsumenter som vill ha så mycket alkohol så som möjligt för pengarna från lådvin till starköl.

Det faktum att det strider mot dessa principer innebär inte nödvändigtvis att EU kommer att stoppa det då det finns en risk att svenska företrädare kan lura sina EU-kollegor att det inte gör det. Men oavsett om EU-kommissionen inser det eller ej så strider det helt klart mot likabehandlingsprincipen, för att då inte tala om principerna om ekonomisk effektivitet och frihet.

Svenska politiker bryr sig i och för sig beklagligt nog inte alls om principer om rättvisa, effektivitet och frihet. Men en sak de bryr sig om är om folk köper vin utomlands istället och då bör det påpekas att sannolikheten för laglig eller olaglig införsel av lådvin är avsevärt högre på grund av dels som sagt lägre transportkostnader och dels att det är lättare att dölja det vid gränserna.

onsdag 25 maj 2011

Märkligheternas dag

Idag måste ha varit något av ett rekord i märkligheter, och i åtminstone de två första fallen dårskap, i rättsrelaterade frågor i Sverige.

Först döms en man till 11 400 kronor i böter för att ha gjort liknande sak mot en pojke som denne gjorde mot honom, samtidigt som slyngeln som började och hans vad gäller uppfostran uppenbart defekta föräldrar helt kommer undan.

Sedan attackerar en 18-årig huligan en målvakt och förstör därmed en Allsvensk fotbollsmatch varpå polisen bagatelliserar det hela genom att kalla det ett "skitbrott" och verka ha som största oro att folk ska vara arga på huliganen.

Sen så kräver bryggeriet Carlsberg Sveriges VD att ännu mer pengar ska slösas på att förfölja de kunder som försöker undkomma den orättfärdiga alkoholskattehöjningen. Inte ett särskilt bra sätt att förhålla sig till sina kunder-eller friheten eller samhällsekonomi (Då smugglingen inte egentligen borde behövas om beskattningen var rimligare så är utgifter på insatser mot den ett samhällsekonomiskt slöseri).

Inlägget som det är skrivet är så till synes märkligt så jag misstänker att detta är tänkt att vara ett bakslugt sätt att sätta fokus på den smugglingsökande effekten av alkoholskattehöjningen och därmed indirekt argumentera emot det utan att göra det öppet. Det senare anses då vara en nödvändighet eftersom den altruistiska moralen gör det tabubelagt att argumentera emot något man missgynnas av.

tisdag 24 maj 2011

Hemundervisande föräldrar-Sveriges mest förföljda minoritet

Jag har tidigare ett antal gånger (bland annat här) skrivit om regeringens orättfärdiga de facto förbud mot hemundervisning. Här är en utförlig diskussion av ämnet från Jonas Himmelstrand, ordförande i Riksförbundet för hemundervisning.

Jonas Himmelstrand - Hemskolning i Sverige from LvMI Sverige on Vimeo.

måndag 23 maj 2011

"Miljövänner" som djurfiender

Att den "gröna" rörelsen är människofientlig i praktiskt effekt och inom de mer extrema grupperna till sin avsikt också är knappast någon nyhet för de flesta läsarna av denna blogg.

Vad som inte uppmärksammats så ofta är att de "gröna" även är antidjur. Många har exempelvis förespråkat en köttskatt eftersom kött i allmänhet och nötkött i synnerhet ska generera så mycket växthusgaser. Det är dock inte i någon nämnvärd utsträckning själva slaktandet och tillagandet som genererar detta, utan det är huvudsakligen nötkreaturens liv före det som genererar det, vilket i klartext innebär att det ses som ett problem att de överhuvudtaget existerar

Men det är inte bara kossor som som klimathysterikerna är emot. Nu meddelas att även hundar är stora "klimatbovar".

Hur det är med katter och andra husdjur framgår inte, men då dera biologi i de flesta fall är ganska lik hundens så är de troligen också "klimatbovar", vilket då innebär att klimathysterikerna kan komma att förespråka en begränsning av antalet husdjur.

söndag 22 maj 2011

Netanyahu läxar upp Obama

Jag har länge gillat den nuvarande israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu. Han har som premiärminister och finansminister varit ansvarig för marknadsreformer i Israel som bidragit till ett starkt ekonomiskt uppsving i Israel och hans utmärkta bok A Durable Peace: Israel And Its Place Among The Nations (som jag rekommenderar alla att läsa) har varit starkt bidragande i att övertyga mig om det rättvisa i Israels sak då han där avslöjade många av de sanningar om konflikten som svenska medier och andra "palestina"-vänner undanhållit för de flesta svenskar.

Med tanke på att han  i sin bok på ett övertygande sätt förklarade varför det både av rättviseskäl och säkerhetsskäl är så att Israel bör behålla kontrollen över åtminstone större delen av det område som vanligen kallas Västbanken så har jag dock tidvis under de senaste två åren blivit lite besviken på Netanyahu då han varit alltför villig att göra att gå med på orimliga eftergifter till Obama.

Förvisso ligger det helt klart i Israels intresse att slå vakt om sina goda relationer med USA, men USA är som tur var inte samma sak som Obama. Eftersom bestraffningsåtgärder mot Israel skulle leda till revolt i kongressen och göra slut på hans chans att bli återvald (Till skillnad från i Sverige så sympatiserar en förkrossande majoritet av allmänheten i USA med Israel) så kan inte Obama leva ut sina antiisraeliska instinkter , varför Netanyahu inte behöver frukta Obama, särskilt inte före den 6:e november 2012.

Obama's senaste tal som på ett mer uttryckligt sätt än tidigare innehöll orimliga krav på eftergifter från Israels sida tycks dock ha varit droppen som fick bägaren att rinna över för Netanyahu som här öppet läxar upp Obama och påpekar att de gränser som gällde före 1967 äventyrar Israels säkerhet, att det är lika orimligt att förhandla med det islamonazistiska Hamas som att förhandla med dess ideologiska fränder i al-Quaida och att det är orimligt  och orättfärdigt att begära att Israel ska begå nationellt självmord genom att låta flera miljoner fientligt inställda araber "återvända" för att ta över landet, punkter som Obama endera bestridit eller på ett uppenbart avsiktligt sätt försökt ignorera

Visserligen försöker Netanyahu naturligtvis som gäst i en allierad nation vara så artig och diplomatisk som möjligt, men han sågar Obamas idéer på ett effektivt sätt mitt framför näsan på Obama, något som Obama är uppenbart besvärad av.

lördag 21 maj 2011

Reklam var bättre förr

Vissa saker var faktiskt bättre förr. Reklam är en sådan sak. På senare år har ingen reklam så bra som denna dykt upp. Oavsett vilka colaläsk som är din favorit (eller om du överhuvudtaget inte dricker sådant) så är det nog svårt att inte gilla denna Coca Cola-reklam från det tidiga 1990-talet.

torsdag 19 maj 2011

Problemet med avdragsrätt för gåvor

Kristdemokraterna har länge varit det klart minst tillväxtpositiva av de borgerliga partierna. Man är minst entusiastisk inför skattesänkningar rent allmänt sett och det skattesänkningsutrymme man trots allt ser vill man i första hand ska gå till sänkningar som har ingen eller nästan ingen effekt på tillväxten, som sänkt skatt på pension, sänkt löpande beskattning av fastigheter och avdragsrätt för gåvor.

I två av dessa exempel, den löpande beskattningen av fastigheter och skatt på pensioner så kan man i och för sig dock hävda att de åtminstone är positiva ur frihetssynpunkt även om de inte är nämnvärt positiva ur tillväxtsynpunkt.

Idén om avdragsrätt för gåvor är betydligt värre. Inte bara är det inte positivt för tillväxten utan det är tveksamt om det är positivt för friheten. Till skillnad från andra skattesänkningar som säger att man får behålla sina pengar oavsett vad man använder dem till så innebär det här att det villkoras med att man ger bort dem till någon annan. Det är därför som såna avdrag i USA med rätta brukar betecknas som "tax expenditures" då de funktionellt är likvärdiga med formella subventioner, med den enda skillnaden att de förmedlas av skatteverket istället för andra myndigheter.

Vad som gör det hela värre, som Eric Erfors på Expressens ledarsida konstaterar, är att staten dessutom kommer att avgöra vilka organisationer som är värdiga och vilka som inte är värdiga, vilket lär innebära mer byråkrati och godtyckliga och/eller politiskt motiverade gränsdragningar.

Det innebär i sin tur ökad statlig styrning av den "civila sektorn". Förespråkarnas brukar hävda att avdraget behövs för att gynna av staten fristående hjälpverksamhet, men i själva verket kommer det innebära statlig styrning av just denna hjälpverksamhet då dessa kommer att vilja anpassa sig efter skattebyråkraternas krav.

onsdag 18 maj 2011

Hushållens skuldökningstakt lägsta sedan 1996

Det rapporteras nu om att ökningstakten i hushållens skulder under första kvartalet i år var det lägsta sedan första kvartalet 2005. Detta bygger dock på det missvisande måttet skuldökning i kronor.

Om man ser på det mer relevanta procentmåttet så ökade skulderna med 1,15%, att jämföra med 1,8% första kvartalet 2005. För att hitta en lägre ökningstakt än förra kvartalet behöver man gå tillbaka ännu längre, till 1996. Första kvartalet 2001 var ökningstakten nästan exakt densamma, men det kvartalet var mer en anomali då ökningen de 3 tidigare var mer än dubbelt så hög vilket innebar att årsökningstakten var klart högre 8,4% jämfört med 7,0% nu.

Att skuldökningstakten fallit från tidigare allt för höga nivåer är i grunden bra då den tidigare höga skuldökningstakten inneburit att skulderna stigit med 69% på 6 år, att jämföra med en ökning av nominella BNP på bara 20%. Just det senaste året så har dock skuldökningen varit lägre än ökningen av nominella BNP och tillsammans med data som tyder på fallande penningmängd och fallande huspriser tyder det på att penningpolitiken inte längre är inflationistisk och att fastighetsbubblan inte längre växer, vilket i sin tur innebär att det inte finns något behov av fler räntehöjningar från Riksbanken.

tisdag 17 maj 2011

"Al-naqbadagen" visar att "Fredsprocessen"är en bluff

Världens kanske mest genomskinliga men samtidigt populäraste bluff är den att den israelisk-arabiska konflikten har sin grund i "ockupationen" av Västbanken, Gaza och Golanhöjderna. Om bara Israel drar sig tillbaka därifrån så kommer fred uppstå enligt denna myt, som ligger till grund för USA:s, EU:s (inklusive Sveriges) och de flesta andra länders utrikespolitik inom området.

Men även om det är det dominerande paradigmet så är denna myt faktiskt häpnadsväckande genomskinlig. Bara en sån sak som att konflikten faktiskt existerade före 1967, ja till och med före 1948 , eller att palestinierna besvarade det israeliska tillbakadragandet från Gaza 2005 med att ge Hamas makten och börja skjuta raketer not israeliska städer eller att PLO/Fatah upprepade gånger sagt nej till erbjudanden som skulle ha gett dem Gaza och Västbanken.

Eller ta det faktum att när palestinierna högtidlighåller "al-naqba"(katastrofen på arabiska) så är det inte på den 7:e juni, den dag under sexdagarskriget 1967 då Israel erövrade Västbanken från Jordanien, utan den 14:e maj efter Israels bildande 1948.

Om det verkligen var så att palestinierna bara var ute efter Västbanken och Gaza varför vidhåller man då med att betrakta 14:e maj snarare än 7:e juni?

Svaret är naturligtvis att man i själva verket strävar efter Israels förintelse och ser en eventuell stat på Västbanken och Gaza som ett interimsmål som ska underlätta slutmålet, vilket då naturligtvis innebär att en sådan stat verkligen inte skulle innebära fred utan bara mer krig utifrån en för Israel mycket mer sårbar position.

Den verkliga frågan är inte om palestinierna skulle nöja sig med Västbanken och Gaza, för det är så uppenbart som det bara kan bli med tanke på deras agerande före "ockupationen", deras agerande efter att "ockupationen" av Gaza upphörde och deras agerande idag att det skulle de definitivt inte. Den verkliga frågan är hur en så uppenbart falsk myt kan bli en dominerande föreställning bland västerländska journalister och politiker.

måndag 16 maj 2011

Barn ska inte få utvecklas naturligt

Vem vet, om barn inte från början indoktrineras av "genuspedagoger" och "jämställdhetsexperter" kanske de rent utav inte blir feminister! Vilken hemsk tanke.......

S-demokratiska partier vann på omval

De båda s-demokratiska (Sverige- och Social-) var vinnarna på att omval hölls i Västra Götalands landsting. Sverigedemokraterna fick 5,8% jämfört med 4,4% ifjol, medan Socialdemokraterna fick 32,6% jämfört med 30,9% ifjol. Även "övriga partier" fick klart högre andel än förra gången. Vad som döljer sig bakom det är oklart och kommer så förbli fram tills det redovisas i den slutliga räkningen

Förlorarna var framförallt "Sjukvårdspartiet", Moderaterna och Folkpartiet.

I kommunalvalkretsen "Örebro nordöstra" som också hade omval var Sverigedemokraternas framgångar klart mer begränsade, 5,6% mot 5,4% ifjol, men Socialdemokraternas var desto större 47,1% mot 39,4% ifjol. I stort sett alla andra partier tappade, men tappet var särskilt stort för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Moderaterna.

Värt att notera är att särskilt i valet i Västra Götaland så var valdeltagandet klart lägre än ifjol. Det illustrerar att en mycket stor del av väljarna egentligen bara bryr sig om riksdagsvalet och sedan bara slentrianröstar i de andra valen eftersom man förväntas rösta även i dessa val om man röstar i riksdagsvalet. Vilket inte är så konstigt då landstings och kommuners handlingsfrihet är kraftigt beskuren av riksdagsbeslut.

lördag 14 maj 2011

Israel fyller 63

Idag, den 14:e maj, är det 63 år sedan Israels självständighet utropades, något som är värt att fira.
Israel är långtifrån ett perfekt land, och det är inte ens bland de allra bästa länderna i världen, men det är oändligt mycket bättre än sina arabisk-muslimska motståndare. Och utifrån sina eländiga förutsättningar, med numerärt kraftigt överlägsna grannar som nästan konstant försökt mörda landet med varierande intensitet och med en omvärld i övrigt som till större delen mobbat Israel på olika sätt, så har Israel varit närmast mirakulöst framgångsrika i att skapa en välmående västerländsk civilisation i en region som i övrigt präglas av betydligt mindre sympatiska(för att uttrycka det milt) samhällen .

Här kan ni förresten lyssna på den israeliska nationalsången hatikva i en video som innehåller många vackra bilder från Israel.

.

Juholt kan inte ta bort barnfattigdomen

Per Gudmundson har en bra ledare om hur socialdemokraternas partiledare Håkan Juholts fixering vid den hemska barnfattigdomen till trots inte har någon egentlig plan för att eliminera eller minska den.

För att göra det krävs nämligen en eller flera av följande åtgärder: kraftigt höjda socialbidrag och andra bidrag, dramatisk minskning av nyinvandringen eller skapandet av ett stort antal jobb som är både lågkvalificerade och välbetalda.

Som Gudmundson påpekar är det första ekonomiskt omöjligt, det andra är politiskt omöjligt för en s-ledare och det tredje helt enkelt omöjligt.  Jag skulle dock till skillnad från Gudmundson säga att man kan till viss del röra sig i den tredje punktens riktning just genom jobbskatteavdrag och andra former av sänkt skatt på arbete. Men sådana åtgärder är dock också politiskt omöjliga för en s-ledare.

torsdag 12 maj 2011

Incitament och pensionsålder

TT meddelar att högavlönade går i pension senare än lågavlönade. Någon förklaring anges inte, men som Mattias Lundbäck påpekar så är en viktig förklaring att högavlönade till skillnad från lågavlönade på grund av garantipensionssystemet får högre pension per år när de går i pension senare, vilket då innebär att högavlönades totala pension (som då är en funktion av pension per år gånger antalet pensionssår) blir lägre om de går i pension tidigare

tisdag 10 maj 2011

Bra om "Fas 3" avskaffas

Den samlade oppositionen av rödgröna och SD säger att de vill stoppa det som kallas "Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin". Det hela framstår i och för sig som lite hyckleri eftersom detta inte i sak skiljer sig särskilt mycket från den amspolitik som bedrevs av de rödgröna fram tills 2006 (på motsvarande sätt som de borgerliga hycklade när de fram tills 2006 kritiserade detta bara för att själva i regeringsställning införa egna varianter av samma politik) men rent sakligt är det faktiskt bra av skäl som jag förklarade här. Vi får bara hoppas att oppositionen lyckas riva upp det men misslyckas med att driva igenom något liknande som de själva kommit på.

måndag 9 maj 2011

Gränsen för USA-hatet

Usama bin Ladin må ha velat döda amerikaner och förstöra dess skyskrapor, men avstå från deras coladrycker till förmån för exempelvis Mecca cola var han inte beredd att göra.

Allt över 3% arbetslöshet bör ses som ett misslyckande

Arbetslösheten i Åland föll från en redan låg nivå till endast 3,0% i april inklusive personer i "åtgärder" (exklusive dessa var arbetslösheten 2,5%). Ungdomsarbetslösheten låg på endast 4,9%.

Kan det ena svenskspråkiga landet (Åland är iofs rent tekniskt inte ett land, men det är irrelevant i sammanhanget) så borde även det andra kunna det. Att som Reinfeldt och Borg ha 5% arbetslöshet (exklusive personer i "åtgärder") som mål är att inte vara tillräckligt ambitiös.

söndag 8 maj 2011

Lästips

Jag behöver förstås inte tipsa trogna läsare av denna blogg eftersom de redan mer eller mindre per definition vet att den bör läsas.

Förutom det jag själv skriver så finns det dock ett annat skäl att läsa denna blogg då, om ni "skrollar" ner lite, finner ni vid den högra delen av sidan de senaste nyheterna från en rad särskilt intressanta andra bloggar.

fredag 6 maj 2011

SVT Debatt-Sveriges svar på Jerry Springer

Försvarare av så kallad "public service"-TV brukar ofta hävda att det behövs eftersom frivilligfinansierade TV-bolag bara kommer med skräpprogram. Som jag påpekade i en tidigare post i ämnet så håller detta argument bland annat eftersom att även i frivilligfinansierade TV-bolag så produceras kvalitetsprogram.

Ett annat skäl till varför det inte håller är att många SVT-program är skräpprogram. Ett exempel på det är programmet "Debatt" som Johan Ingerö medverkade med igår och som han skriver om här. Jag såg på delar av det och det var så beklämmande att jag inte orkade fortsätta se efter det. Det var en freakshow helt i klass med Jerry Springers program med nazistiska transvestiter. Förutom att många helt saknade respekt för motdebattörer (en till en så hög grad att de blev tvungen att förvisa honom)  hade de flesta deltagare de mest galna teorier om hur bin Ladin nog inte var död och om hur kriget mot terrorn bara är en konspiration för att förslava den muslimska världen och om hur terror är en berättigad reaktion från muslimer.

Till Jerry Springers försvar kan dock sägas att han åtminstone till skillnad från SVT inte tvingade någon att finansiera sitt program.

Överskottsmålet är inte längre nyttigt

Det senaste året visade statens betalningar ett överskott på 34 miljarder, samtidigt som statsskulden var nere på 1031 miljarder, eller cirka 32% av BNP. Tar man samtidigt hänsyn till värdet av statens innehav i de vinstgivande helt eller delvis statligt ägda företagen som Vattenfall, Nordea, SBAB, TeliaSonera, Systembolaget med flera så har staten numera ingen nettoskuld alls, utan snarare en nettoförmögenhet.

Mot den bakgrunden så finns det anledning att ifrågasätta om man överhuvudtaget borde behålla överskottsmålet. Efter den stora uppbyggnaden av statsskulden under första halvan av 1990-talet så fanns det goda skäl för den, men nu har den tappat sitt berättigande. Medan det tidigare handlade om att sanera stora skulder framstår det nu allt mer som en form av tvångssparande, något som är antiliberalt.

Omfattande offensiva skattesänkningar för ökad tillväxt och sysselsättning, som generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna, sänkt bolagsskatt och slopad värnskatt är därför något som staten har råd med, även om de dynamiska effekterna som de skapar inte skulle vara tillräckliga för att helt kompensera intäktsbortfallet.

torsdag 5 maj 2011

Oppositionens stulna begreppsbudget

Ayn Rand påpekade en gång att vissa använder sig av det hon kallade "stulna begrepp"-alltså begrepp som rycks från sitt sammanhang och används för att förneka det som begreppen baserar sig på.

Som exempel finns exempelvis att vissa extrema filosofiska skepticister menar att vi inte kan veta säkert om vi existerar samtidigt som detta förnekande bygger på just den existens som förnekas. Ett annat exempel är den franske anarkisten Proudhons tal om att "egendom är stöld". "Stöld" förutsätter att någon äger det som tas, alltså att någon form av egendom existerar.

Nu när de 4 oppositionspartierna, Mp, V, S och SD, lagt fram sina budgetförslag så kan det konstateras att de på motsvarande sätt rycker det tillgängliga budgetutrymmet från det sammanhang där det skapas och försöker låtsas att det skulle existerar även med deras politik.

De 4 oppositionspartiernas politik skiljer sig åt en del, men de har det gemensamt att de alla säger nej till de tillväxtfrämjande skattesänkningar som regeringen föreslår, alltså ett femte jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och sänkt restaurangmoms.

Ingen av dem förutom Miljöpartiet föreslår alternativa tillväxtfrämjande skattesänkningar och dessa är av skäl jag förklarade i föregående post djupt otillfredsställande. Och  de små positiva effekter som dessa ändå har lär mer än väl förtas av Miljöpartiets höjningar av energiskatter och andra åtgärder för att begränsa användandet av fossila bränslen och kärnkraft.

Samtidigt som deras skattepolitik motverkar sysselsättningen jämfört med regeringens så föreslår alla fyra en sysselsättningsbegränsande ökningar av utgifterna på a-kassan och sjukpenningen.

Resultatet av såväl skatte- och utgiftspolitiken från oppositionspartiernablir lägre tillväxt och lägre sysselsättning än med regeringens politik, vilket innebär att skatteintäkterna blir lägre och utgifterna blir högre än vad oppositionspartierna räknar med när de utgår från regeringens tillväxt- och sysselsättningsprognoser.

Då dessa prognoser, och därmed också det reformutrymme det innebär, förutsätter regeringens politik så blir de därmed "stulna begrepp" när de används som basis för oppositionens bidragslinje.

tisdag 3 maj 2011

Alla företag bör få sänkt skatt

Miljöpartiet försöker nu återigen öka sin attraktionskraft för mittenväljare genom att lägga fram till synes företagarvänliga förslag om att sänka arbetsgivaravgifterna för lönesummor i olika företag under en viss summa och genom att föreslå att företag med färre än 10 anställda inte ska behöva betala sjukpenning vid korttidssjukskrivningar.

Det första förslaget är faktiskt måttligt positivt då det innebär att incitamenten för småföretag att anställa förbättras och då även något större företag får en förstärkt ekonomi, något som minskar deras konkursrisk något.

Även om förslaget är bättre än ingen skattesänkning alls är det dock sämre än en generell arbetsgivaravgiftssänkning av två skäl: dels för att en stor del av intäktsbortfallet inte förbättrar incitamenten att anställa och dels för att det snedvrider konkurrensen.

En generell sänkning hade inneburit att alla företag fått stärkta incitament att anställa, vilket i sin tur inneburit att hela sänkningen delvis kompenserats intäktsmässigt genom en större skattebas. Med denna gräns på lönesumman så får medelstora och stora företag ingen förbättring av incitamenten, vilket innebär att den positiva sysselsättningseffekten för dem blir försumbart liten (Den ytterst marginella effekten som trots allt uppstår för dessa beror på att den stärkta ekonomin kan minska risken för konkurser)

Vad gäller snedvridning av konkurrensen så innebär det att företag med en något större personalstyrka missgynnas till förmån för företag med färre anställda. Vilket innebär att trots att det varit mer ekonomiskt rationellt att ha låt säga 11 anställda så gynnas företaget med bara 10 anställda eftersom dess skattebörda är lägre. Resultatet av denna mekanism är både lägre ekonomisk effektivitet och sysselsättning.

Trots dessa båda punkter så är nog dock förslaget svagt positivt om alternativet är inga skattesänkningar alls (som i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetar) men det är alltså på grund av dessa båda punkter negativt jämfört med alternativet att generellt sänka skatterna. 

Sjuklöneperiodsförslaget, att företag med upp till 10 anställda ska slippa betala sjuklön vid korttidssjuksrivningar, framstår dock som sämre. Precis som de sänkta arbetsgivaravgifterna så är den specifikt riktad mot småföretag, men här förefaller det vara utformat så att det skapar en tröskeleffekt. Det innebär visserligen att man slipper den ovan diskuterade effekten att en sänkning av bördan för många inte påverkar incitamenten, men det innebär dock att direkt negativa incitament skapas.

Det innebär nämligen att om ett företag har 10 anställda då slipper man allt sjuklöneansvar, men om man anställer en 11:e person då får man helt plötsligt sjuklöneansvar för samtliga anställda. Marginalkostnaden för denne 11:e anställde kommer då att inkludera inte bara den direkta arbetskraftskostnaden för denne person, utan även sjuklönekostnaden för de 10 tidigare anställda. Det är uppenbart att det kommer att bidra till att många små företag som annars skulle ha blivit medelstora istället kommer förbli bara små företag (det lär också innebära att medelstora företag i vissa fall återgår till att bli små), något som i sin tur naturligtvis innebär lägre sysselsättning.

Ska man lätta på sjuklöneansvaret (som är en de facto skatt på företagen då de tvingas betala det till anställda som inte arbetar) då bör det därför ske lika för alla. En sådan mer likvärdig lättnad skulle för övrigt ha samma positiva effekt som en generell skattesänkning då det de facto är en generell skattesänkning.

Så även om Miljöpartiet har en korrekt inriktning i att lätta skattedelen i arbetskraftskostnaderna så har deras motvilja mot större företag fått dem att utforma förslag som är mindre bra eller till och med direkt dåliga när det gäller att skapa jobb. Istället borde det ske generella lättnader av arbetsgivaravgifter och sjuklöneansvar.

måndag 2 maj 2011

Bin Ladin hade under senare år bara en symbolisk betydelse

Många uttrycker stor glädje över nyheten över att världens mest ökända terrorledare, Usama bin Ladin, dödades av amerikanska specialstyrkor.

Jag delar i grunden denna glädje då det är en symbolisk seger för västvärlden att en person som bin Ladin äntligen eliminerats. Samtidigt bör man inte överskatta den praktiska betydelsen i termer av att eliminera terrorhotet. Det islamistiska terrorhotet kommer inte att dö, eller ens dramatiskt minska, med honom. För det första är al-Quaida bara en av många islamistiska terrorrörelser och för det andra så lär även al-Quaidas terrorförmånga vara huvudsakligen intakt.

Det senare gäller eftersom att al-Quaida sedan länge varit starkt decentraliserad med ingen eller starkt begränsad kontakt mellan bin Ladin och de olika terrorcellerna. Deras förmåga att utföra terrorcellerna är därför i stort densamma nu som för en vecka sedan