lördag 18 september 2010

Miljöpartiet är ett antiliberalt val

Jag har som tidigare påpekat sagt att de två mest liberala valen i årets val är [Klassiskt] Liberala partiet och Centern (med moderaterna som tredje bästa). Detta är också den slutsats de flesta andra liberala bloggare dragit, med undantag då för Henrik Alexandersson och Mattias Svensson.

Jag har redan diskuterat varför Alexanderssons val, Piratpartiet, inte är bra så jag ska inte göra det igen. Nu läser jag att Mattias Svensson säger sig välja....Miljöpartiet(!).

Min första reaktion när jag läste det var att tro att det var ett kraftigt försenat aprilskämt, men så är det nog inte.

Svensson har en väldigt lång text där han går igenom olika argument för och emot. Han instämmer i princip själv i många av de invändningar mot Miljöpartiet som kan och bör framföras. Han konstaterar att den miljörörelse som Miljöpartiet är en del av är tillväxtfientligt och att detta naturligtvis är dåligt och han konstaterar själv att Miljöpartiet är antiliberalt i de flesta frågor. Han konstaterar vidare själv att det valmanifest som Miljöpartiet skapat tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är "kliniskt befriad från liberala inslag".

Att han ändå säger sig stödja dem motiverar han med två argument. Det första är att Maria Wetterstrand säger sig vilja vara det mest liberala alternativet, något han säger sig lita på. Men om man förutom i ett fåtal frågor förespråkar en direkt antiliberal politik då är det verkligen inget man ska lita på. Att man kallar sig liberal är verkligen ingen garanti på att man är det. Den ryske fascisten Zhirinovskijs parti kallar sig exempelvis för Liberaldemokraterna.

Och att man är liberal i ett fåtal frågor är knappast någon bedrift. Exempelvis så har även Sverigedemokraterna en del liberala ställningstaganden: man vill exempelvis öka valfriheten inom barnomsorgen, man vill sänka biståndet, man är relativt "klimatskeptiskt" och man har till skillnad från andra större partier inte lagt något förslag om höjd skatt på alkohol och tobak (i alla dessa frågor så står för övrigt Miljöpartiet för en starkt antiliberal linje). Skulle Svensson på den grunden överväga en röst på Sverigedemokraterna? Knappast.

Det andra argumentet är att han vill stödja liberala kandidater inom alliansen genom att straffa alliansens ledningar. Men det är en starkt kontraproduktiv strategi. En framgång för Miljöpartiet och därmed också det rödgröna blocket som helhet skulle tolkas som att alliansen behöver gå ännu längre in i mitten och bli ännu mer klimatalarmistiska, något som skulle försvåra för liberala kandidater. Vill man stödja liberala kandidater ska man personrösta på dessa kandidater eller rösta på [Klassiskt] Liberala partiet (något som skulle sända en otvetydig signal om att man är missnöjd med alliansen ur ett liberalt perspektiv).

Angående hur Miljöpartiet profilerar sig vill jag till sist tipsa om hur Grön Ungdoms båda språkrör har en artikel där de uttryckligen säger att Miljöpartiet är partiet för personer som är emot alliansens skattesänkningar och för radikal grön tvångsomställning av samhället. Det säger allt om hur det partiet är och hur en röst på dem skulle tolkas.