onsdag 29 september 2010

Extremaste valkretsarna

Då det finns nära 7000 valkretsar i Sverige har jag inte haft tid att granska samliga, men av de ganska många som jag granskat utifrån där det är troligast att vissa partier eller grupper fått flest röster, så verkar det som att dessa är de valkretsar där valutfallet blev extremast:

Mest vänstervridna valkretsen: Herrgården i Malmö (mer specifikt i Rosengård): 92,87% för de rödgröna (Varav 87,52% för Socialdemokraterna) mot 5,49% för alliansen och 0,89% för SD och 0% för Klassiskt Liberala Partiet.

Mest borgerliga valkretsen: "Danderyd 15" (vet inget om den, men en inte alltför vågad gissning är att det kan vara Djursholm): 96,6% för alliansen mot 2,44% för de rödgröna, 0,74% för SD och 0% för Klassiskt Liberala Partiet.

Mest Sverigedemokratiska valkretsen: Almgården, ett mestadels svenskt distikt i närheten av Rosengård, i Malmö: 30,02% för SD, att jämföra med 5,7% i riksgenomsnitt. Alliansen fick 18,97% där, medan de rödgröna fick 47,7% samtidigt som Klassiskt Liberala Partiet åter fick 0 röster.

Mest klasiskt liberala valkretsen: "Vildanden" i Lunds kommun (som jag inte egentligen vet något om, men att döma av den höga andelen röster för typiska ungdomspartier som Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Piratpartiet så rör det sig dock troligen om ett område där de flesta är universitetsstudenter) där Klassiskt Liberala Partiet fick 0,41% av rösterna, mot för 0,01% i genomsnitt för riket. Alliansen fick för övrigt 40,75% där, de rödgröna 52,83% (varav hela 24,49% till Miljöpartiet) och SD 2,13%.

Vilka slutsatser kan man då dra av dessa resultat? Tja, det överlåter jag till stor del åt er läsare, men några observationer kan jag nog själv göra: Det första och det tredje resulatet kan nog sägas avspegla problemen med den nuvarande invandrings- och integrationspolitiken, det första och andra resultaten att bland vuxna medelålders och äldre väljare så är "klasstänkandet" ganska starkt, och det fjärde resultatet att universitetstudenter är mer benägna än andra att däremot utgå från mer "idealistiska" motiv för röstandet.