söndag 25 november 2012

Momssänkningen ökade sysselsättningen ännu mer än så

Maria Ludvigsson rapporterar om att hotell- och restaurangbranschens branchorganisation Visita rapporterar om att SCB meddelat att lönesumman i restaurangbranschen (eller rättare sagt hotell- och restaurangbranschen) steg med 4,7%, något hon menar beror på momssänkningen.

Faktum är dock att detta troligen underskattar hur stor effekten av sänkningen var. Detta dels är det så att om man kollar på Visitas pressmeddelande, eller kollar direkt i SCB:s databas så visade sig att ökningen var 8,4%, inte 4,7%. 4,7% syftade på hur många procentenheter ökningen för sektorn överskred ökningen för ekonomin som helhet, som var 3,7%.

Sen är det så att givet konjunkturförsvagningen hade vi i normala fall förväntat oss att ökningen för sektorn varit lägre än övriga ekonomins, precis som industrins ökning är lägre. Detta eftersom restaurangbranschen är  precis som industrin en konjunkturkänslig bransch,vilket i sin tur beror på att det är så att när folk känner ett behov av att spara så ligger det ofta nära till hands att äta och dricka hemma istället för de dyrare restaurangmåltiderna. Så var det också under första halvan av 2009 då det var en nedgång i restaurangbranschen, följt av en betydande uppgång under 2010 när konjunkturen vände uppåt.