fredag 2 november 2012

Intressant läsning om hemundervisning

Efter det att en ultraortodox judisk familj i Göteborg beviljats undantag av kammarrätten från det generella förbudet i Sverige mot hemundervisning på basis av det faktum att deras barn löper mycket hög risk för att bli mobbade har flera hemundervisningshatande antiliberaler, bland annat Expressenkrönikören Sakine Madon och Folkpartipolitikern Lotta Edholm utnyttjat domen genom att efter att medvetet ignorerat mobbningsfrågan använt den för att förstärka nidbilden av den typiska hemundervisaren som religiösa fundamentalister, något som bara stämmer i en liten minoritet av fallen och för övrigt även då oftast är mer komplicerat än vad de ger vid lag. Madon och Edholm har dock fått svar på tal av Paulina Neuding och Merit Wager.