fredag 9 november 2012

Fortsatt tudelad svensk ekonomi

"Svarta september" är egentligen namnet på den palestinaarabiska terrorgrupp som vid OS i München 1972 mördade elva israeliska idrottsmän och denna grupp har i sin tur tagit sitt namn från den blodiga utrensning av PLO från Jordanien som Jordaniens kung Hussein beordrade i september 1970 efter det att PLO börjat konspirera för att störta honom.

Om man bortser från de kopplingarna så är det dock helt klart lämpligt att använda uttrycket "svarta september" för att beskriva utvecklingen i svensk industri. Industriproduktionen föll med hela 4,1% i säsongsrensade termer jämfört med augusti och med 5% i kalenderjusterade termer jämfört med september 2011. Det kraftiga fallet i exporten till framförallt Sydeuropa, men också de flesta andra länder sätter sina spår.

Däremot så fortsätter en annan normalt sett cyklisk bransch, restaurangbranschen, att expandera, med 3,3% i september. Det är en något lägre ökning än tidigare månader, men ändå mycket starkt med tanke på den allmänna konjunkturnedgången.

Så vad ska vi göra åt den allmänna konjunkturnedgången? Vi kan inte göra något åt problemen i Sydeuropa direkt, men däremot bör vi ge ekonomin mer av den stimulans i form av lägre skatt som restaurangbranschens expansion drivits av. Den bolagsskattesänkning på 8 miljarder som det beslutats om är ett välkommet steg i den riktningen, men det är i grunden en för liten sänkning. Bolagsskatten borde ha sänkts ännu mer och även arbetsgivaravgifter och inkomstskatt (tyvärr ser vi hur vissa landsting och kommuner går i fel riktning i det avseendet och höjer landstings- respektive kommunalskatten, samtidigt som bara ett fåtal kommuner sänker) borde sänkas betydligt.