onsdag 14 november 2012

Den ena handen vet inte vad den andra gör

När LO formulerar sina lönekrav för 2013 års avtalsrörelse säger man att man utgår från att inflationen blir 2%. Men när man diskuterar penningpolitiken så utgår man från en prognos att inflationen blir i genomsnitt 1,1% under 2013-2014.

LO försöker alltså hävda att vi samtidigt lever i två alternativa verkligheter, den ena som man anser är den sanna verkligheten när man formulerar lönekrav, den andra som man anser är den sanna verkligheten  när man diskuterar penningpolitik. En sådan form av avsiktlig schizofreni framstår dock inte som särskilt övertygande för den stora majoritet utanför LO-borgen som inser att vi endast lever i en verklighet som bara har en konsumentprisinflationstakt.