torsdag 19 april 2012

"TV-licensen" ÄR en skatt

Ett utredningsförslag föreslår att den så kallade "TV-licensen" avskaffas och ersätts med en "avgift" via skattsedeln, något som skulle innebära att man skulle kunna spara in de 146 miljoner som i onödan spenderas på Rövartjä...eller jag menar Radiotjänst i Kiruna. Det är ett steg i rätt riktning och innebär troligen att skatten blir lägre. Dock är det egentligen inte tillräckligt bra, då det är fel med all form av tvångsfinansiering av TV och radio varför "public service" helt borde avskaffas, av skäl som jag förklarade mer utförligt här.

 Jag ser dock att ledningarna för SVT och SR är negativt inställda även till den här försiktiga liberaliseringen. I SVT-chefen Eva Hamiltons fall kan det delvis förklaras av att hon också är ordförande i Radiotjänst och därmed skulle gå miste om ett fett arvode därifrån om det blev nedlagt (den stackars kvinnan skulle därmed bli tvungen att leva på endast de över 2 miljoner i årslön hon får från SVT), men det tycks huvudsakligen handla om att de tror att "public service"-mystiken och den absurda myten om "fri television" skulle hotas om den statliga myndigheten Skatteverket drev in pengarna istället för den statliga myndigheten Radiotjänst. Med tanke på att det redan i dag är riksdagen som fastställer "TV-licensens" nivå, med tanke på att det även fortsättningsvis ska vara en "öronmärkt" skatt som formellt inte är del av statsbudgeten  och med tanke på att det redan idag är en statlig myndighet som driver in den så är det obegripligt på vilket sätt detta skulle göra SVT mindre "fri"

SR-chefen Mats Svegfors argument för det, förutom att felaktigt påstå att förslaget innebär skatten och SVT och SR skulle bli en formell del av statsbudgeten, tycks vara att en obligatorisk "avgift" skulle korrekt upplevas som en skatt. Att en sådan obligatorisk avgift skulle vara en skatt har han rätt i, men den skulle inte vara mindre av en skatt än vad "TV-licensen" är. "TV-licensen" är inte en betalning för SVT:s tjänster eftersom man är tvungen att betala den även om man enbart använder sin TV för att se andra kanaler och/eller titta på video/dvd. Att personer som inte har TV inte är skyldiga att betala den gör den inte till mindre skatt, lika lite som det faktum att nykterister slipper betala alkoholskatt eller att personer som inte konsumerar tobak slipper betala tobaksskatt gör alkoholskatt eller tobaksskatt till något annat än skatter.

Att Hamilton och Svegfors kommer med såna här patetiska argument för att försvara ett absurt system där 146 miljoner slösas bort i onödan tycks avspegla att de tror att det finns ett hot mot "public service". Det hade varit bra om så varit fallet men tyvärr är samtliga 8 riksdagspartier för det. Jag tror tyvärr inte heller att en ändring av vilken statlig myndighet som driver in finansieringen  kommer att ändra på det, men skulle det mot förmodan bli så vore det för liberaler ytterligare ett argument för det.