måndag 30 april 2012

"Public service" som "Miljöpartiet propaganda service"

Att svensk journalistkår är starkt vänstervriden är ingen direkt nyhet. Över 70% har länge röstat på något av de rödgröna partierna, att jämföra med mindre än 50% bland väljarkåren i stort,  och av de övriga partierna har Folkpartiet varit det enda som varit överrepresenterat.

Då det nog faktiskt är rimligt att anta att journalister, mer eller mindre medvetet, vinklar rapporteringen utifrån sina värderingar och då det är också är rimligt att anta att många "vanliga Svenssons" inte ägnar så mycket tid åt att granska om nyhetsrapporteringen är sann så följer också att de partier som är överrepresenterade i journalistkåren skulle ha fått långt lägre stöd i väljarkåren om de inte haft så stor representation bland journalistkåren. Och justerar man för det så framstår överrepresentationen som än mer häpnadsväckande och allvarlig.

Vad som däremot enligt den senaste undersökningen är delvis nytt är den enorma överrepresentation som Miljöpartiet har. De har alltid varit överrepresenterade, men aldrig så mycket som nu. Hela 41% av journalisterna är miljöpartister, och andelen är allra högst inom "public service", 54% i Sveriges radio och 52% i SVT. Totalt har de rödgröna runt 80% av SVT- och SR-journalisternas röster.

Miljöpartiets under senare år stigande opinionssiffror är nog till stor del ett resultat av att journalister i allmänhet och "public service"-journalister i synnerhet i allt högre grad är miljöpartister.

Något som är rätt så allvarligt, för även om Mp i enstaka frågor gjort liberala ställningstaganden, som att de sa ja till sänkt restaurangmoms och mestadels motsatt sig den allt mer omfattande övervakningsstaten så är de i grunden ett djupt antiliberalt parti av skäl som jag förklarade här.

Att "public service" i praktiken är "Miljöpartiet propaganda service" är förstås för för övrigt bara ytterligare ett skäl att sluta tvinga folk att finansiera det.