fredag 27 april 2012

Svag utrikeshandel, stark inhemsk ekonomi

Samtidigt som såväl Storbritannien och större delen av euroområdet har sjunkit ner i recession så tycks Sveriges ekonomi än så länge klara sig rätt så bra.

Under första kvartalet så ökade detaljhandelns försäljning med 4,5% i nominella termer, och med 3,2% justerat för inflation och kalendereffekter. Restaurangsektorn expanderade också i januari och februari, men mars siffror är ännu ej tillgängliga.

Däremot var såväl import som export oförändrat i nominella termer under första kvartalet, vilket implicerar en mindre nedgång i reala termer. Att exporten skulle falla är inte förvånande med tanke på de svaga ekonomierna i övriga Europa och den starka kronan, men att importen faller i reala termer är mer förvånande med tanke på hur inhemsk aktivitet ökar.

Att inte handelsöverskottet faller innebär dock för övrigt ur nationalräkenskaplig bokföringssynpunkt att så gott som hela ökningen i detaljhandeln och restaurangsektorn kan tillgodoräknas BNP, iallafall förutsatt att inte lagren minskat.