måndag 9 april 2012

Något måste vara väldigt fel på en prognosinstitution...

..som är sämre än andra på att förutse det som man själva beslutar om. I och med att man själv beslutar om vad reporäntan ska vara så förefaller det pinsamt att Riksbanken är sämre än andra på att förutse framtida beslut. I den mån en skillnad existerade hade man förväntat sig den motsatta.

En positiv tolkning av denna skillnad är i och för sig att Riksbanken struntar i prestigeförlusten som deras dåliga förutsägelser innebär och fattar räntebeslut på helt sakliga grunder. Men även om denna positiva tolkning stämmer fullt ut (och det är långt ifrån självklart) så kvarstår ändå det faktum att räntebesluten sker på inkompetenta grunder eftersom prognoser om framtida ändringar naturligtvis är en grund för nuvarande ändringar.