lördag 14 april 2012

Norska är faktiskt väldigt likt svenska

En observation orelaterad till den kommande rättegången mot Anders Behring Breivik som jag gjort i samband med mediabevakningen kring den är att norska och svenska faktiskt är otroligt lika varandra. När reportrarna intervjuar norska överlevare från Utöya och andra från Norge så förstår jag i princip allt de säger trots att de talar norska och ingen textning förekommer. Nästan alla ord är ungefär som de svenska orden inklusive i vissa fall äldre svenska, och i det mindre antal fall där de använder ord som jag inte hade förstått om de presenterats isolerade så förstår jag vanligen betydelsen av sammanhanget. Detta är nog inte heller bara mitt intryck, för annars hade knappast de svenska reportrarna kunnat obehindrat ställa frågor på svenska och få svar på norska och inga problem (eller iallafall inga större problem) med förståelse uppstår.

Jag testade detta intryck genom att gå in på norska Aftenpostens hemsida och kolla in ett antal rubriker (notera att Aftenposten precis som andra tidningar ändrar ständigt vilka nyheter som visas på förstasidan så om ni klickar på länken finns de kanske inte kvar, och ju längre tiden går innan ni läser detta desto troligare är det att det är borta)så bekräftas intrycket. Här är de 6 nu mest framträdande topprubrikerna:

"Flere delstater forbereder sig på extremvaer i USA-19 personer skader i amerikansk by fredag-för uvaeret har ankommet for alvor"

Här är det ingen tvekan. Vad som sägs är "Flera delstater förbereder sig på extremväder i USA-19 personer skadade i amerikansk stad under fredagen-för ovädret har kommit på allvar"

"Dette er smaertefullt för alle fotbollselskere-Blatter i sorg over Morosini"

Återigen ingen tvekan- "Det är smärtsamt för alla fotbollsälskare - Blatter i sorg över Morosini." (Blatter är för övrigt internationella fotbollsförbundets ordförande och Morosini är en 26-årig italiensk fotbollsspelare som dog)

"Nöt de förste kalde strålene-råkald förste sommerdag"

"Nöt" är jag inte säker på vad det betyder, men av sammanhanget går det att sluta sig till att det troligen betyder "möt" och att meningen därför troligen betyder "möt de första kalla [sol-]strålarna-råkall första sommardag."

"Norsk officer förbereder observatörstyrke till Syria-Ber partene i konflikten om å motta FN-observatörene på ett måte som viser at de mener alvor"

Helt klart betyder det här: "Norsk officer förbereder observatörsstyrka till Syrien-ber parterna i konflikten om att motta FN-observatörerna på ett möte som visar att de menar allvar."

"Slik fölger du terrorrättsaken på nett og mobil"

"Slik" hade jag inte förstått om det presenterats isolerat för mig, men av sammanhanget är det uppenbart att det betyder "så", varför meningen blir "så följer du terrorrättegången [mot Breivik] på nätet och mobilen."

"Bestemmer kvinnor interiöret i hjemmet? Du får ikke en gift kvinne till å sove i Manchester United-sengetöy. Der går gränsen"

"Sengetöy" är jag lite osäker på, men nog låter det som "sängkläder", varför meningen blir "Bestämmer kvinnor inredningen i hemmet? Du får icke en gift kvinna till att sova i Manchester United- sängkläder. Där går gränsen."

Och ja, jag klarade detta utan användning av någon översättningsservice eller liknande fuskande. Och troligen så skulle nog de flesta läsare också klarat det, trots att de likt jag aldrig ägnat någon tid åt att studera norska.

Eftersom vokabulären trots allt skiljer sig så ofta, låt vara bara marginellt och stavningen skiljer sig ännu mer, om man jämför med exempelvis de mycket mindre skillnaderna mellan exempelvis engelska i Storbritannien, USA och Australien eller svenska i Skåne, Stockholm, Norrland och Finland (du får nog svårt att hitta någon skillnad på språket i Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Västerbottens-Kuriren respektive Hufvudstadsbladet, de största (svenskspråkiga) tidningarna i respektive områden) så är det nog ändå berättigat att definiera norska som ett distinkt språk skiljt från svenska och inte som en lokal variant av ett skandinaviskt språk. Men då förståelse av svenska gör att man förstår norska till största del, och vice versa, så är det lite av ett gränsfall.

Danska tycker jag för övrigt är svårare att förstå särskilt i talad form på grund av att de jämfört med norrmän och svenskar har ett mer "grötigt" uttal. Dock så brukar jag förstå det mesta av även danska åtminstone i skriven form