söndag 1 april 2012

Har Löfven verkligen 20 miljarder mer i "reformutrymme"?

Socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven hävdar nu att Socialdemokraterna har 20 miljarder mer i så kallat "reformutrymme" än regeringen eftersom man förespråkar åtminstone 3 skattehöjningar (Har förslaget om höjd alkoholskatt övergetts eller glömde Löfven bara att nämna det?)
, nämligen utfasat jobbskatteavdrag för höginkomsttagare (vilket är detsamma som att förespråka höjd marginalskatt för dessa), slopad sänkning av restaurangmomsen och slopad sänkning av arbetsgivaravgifter för unga.

Problemet är dock att den kalkylen förutsätter att skatterna inte påverkar beteende alls. Vilket är lika dumt som att exempelvis en butiksägare antog att om priset på alla varor höjs med 10% då kommer försäljningsintäkterna också öka med 10%. Sanningen är naturligtvis att en sådan prishöjning lär minska efterfrågan, vilket innebär att intäkterna och kanske till och med vinsten kommer att falla.

Och logiken är mer problematisk här för staten än för butiksägare, för att butiksägares lägre intäkter kompenseras delvis av lägre kostnader för inköp av varor, medan däremot effekten på budgetsaldot blir sämre än effekten på intäkterna på grund av att högre arbetslöshet ökar bidragskostnader.

Nu tror jag inte att de nämnda skatterna ligger på höger sida av lafferkurvan, dvs jag tror inte att höjda skattesatser kommer sänka skatteintäkterna. Men höjningen av skattesatser kommer ändå generera en lägre ökning av skatteintäkter än vad antagandet om ingen effekt på beteendet genererar, och för budgetsaldot blir resultatet ännu sämre, som sagt på grund av effekten på bidragskostnaderna.