onsdag 11 april 2012

Illustration av stark svensk utveckling

Johnny Munkhammar har ett antal diagram på sin blogg som illustrerar hur stark den svenska utvecklingen varit de senaste åren. Här är de två intressantaste:
Enda problemet med diagrammen är att de inte justerar för befolkningsutvecklingen, men den förändrar inte särskilt mycket annat än att Tysklands relativa framsteg blir större än Sveriges då Tyskland haft en svag minskning av sin folkmängd medan Sveriges ökat med i genomsnitt 0,7% per år. Men då Tysklands politik vad gäller inte minst arbetsmarknadsområdet liknat den svenska med sänkta skatter och sänkta bidrag så är det bara något som bekräftar den politikens effektivitet.

Den tidigare politiken lär nog bidra till en relativt stark utveckling ytterligare några år, men på längre sikt kräver fortsatta framsteg också fortsatta liberaliseringar bland annat i form av fler skattesänkningar på arbete och investeringar, och som Handels oansvariga beteende illustrerar helst också åtgärder för att tygla de galnare facken. Något Munkhammar borde vid tillfälle framföra till Reinfeldt och Borg.