torsdag 1 juli 2010

Frihetens dag

Johnny Munkhammar påpekar idag att idag är dagen då två viktiga frihetsreformer genomförts-avskaffandet av värnplikten (som jag diskuterat här och här) och slopandet av kårobligatoriet.

Vi får hoppas att alliansen om den blir omvald går vidare med andra frihetsreformer. Slopande av den så kallade "TV-licensen" (TV-skatten) och den åtföljande nedläggningen av Radiotjänst vore en bra frihetsreform att inleda nästa mandatperiod med.