tisdag 27 juli 2010

Lånefinansierad boom fortsätter

De senaste ekonomiska rapporterna om svensk ekonomi bekräftar bilden av en lånefinansierad expansion. Handelsöverskottet föll från 16,9 miljarder i juni 2009 till 11,4 miljarder i juni 2010-. För det första halvåret som helhet föll överskottet från 56,2 miljarder 2009 till 35,7 miljarder 2010.

Med tanke på att det fortfarande är ett överskott så är det i och för sig inte nödvändigtvis någon dålig nyhet, men i den mån det avspeglar en fastighetsbubbla är det potentiellt oroande, och det faktum att bostadslånen fortsatte att växa med 10,5% från en redan hög nivå indikerar att vissa lånar för mycket för att satsa för mycket i fastighetssektorn, något som är en delförklaring till det sjunkande handelsöverskottet.