torsdag 1 juli 2010

Riksbankens höjning kommer inte ändra mycket

Efter att under lång tid hållit styrräntan på rekordlåga 0,25% höjde Riksbanken till 0,50%. Eftersom räntan länge varit för låg är detta ett steg i rätt riktning för svensk ekonomi-men dock av "too little-too late" karaktär. Visserligen är det rent formellt matematiskt en fördubbling, men nationalekonomiskt har det ändå bara en marginell betydelse eftersom att 0,25 procentenheter sällan har en avgörande skillnad för ekonomiska beslut och eftersom att påverkan på många marknadsräntor (framförallt då sådana som har längre löptid) dessutom kommer att bli ännu mindre.

Att de dessutom justerar ned sin prognos över den framtida räntebanan innebär dessutom att räntor med längre löptid kanske inte alls stiger som resultat av detta beslut.

På grund av de positiva effekterna av regeringens skattesänkningar och de mindre sunda effekterna av fortsatt låg ränta på fastighetssektorn så lär tillväxten i Sverige fortsätta trots problemen i vissa andra europeiska länder. Dock lär tillväxten bli både lägre och osundare (mindre export och mer fastighetsbubbla) som ett resultat av skuldkrisen och den nedjustering av framtida räntehöjningar som den bidragit till.