fredag 9 juli 2010

Kommunala utgifter redan rekordhöga

Inte helt oväntat så har alliansen och de rödgröna börjat tävla i vem som kan ge mest pengar till kommuner och landsting-en tävling som de rödgröna naturligtvis kommer att "vinna". Mona Sahlin och hennes anhängare hävdar att det gjorts stora nedskärningar i kommuner och landsting (eller "välfärden" som båda sidor kallar det i sin retorik) under alliansen och att de kraftiga utgiftsökningarna därför behövs för att återställa kvalitén.

Sanningen är dock, som man kan se på SCB:s hemsida att de kommunala utgifterna ökat kraftigt -både i absoluta tal och som andel av BNP under alliansens tid vid makten. Mellan första kvartalet 2006 och första kvartalet 2010 ökade BNP i nominella termer med 10%, medan den kommunala konsumtionen steg med 20% samtidigt som de kommunala investeringarna steg med 29%. Med tanke på att inflationen var drygt 10% under denna period så innebär det att de samlade kommunala utgifterna steg med 10% justerat för inflation (den reala konsumtionsindikatorn steg visserligen bara drygt 5%, men det avspeglar att kostnaderna ökar snabbare i offentlig sektor än i privat sektor).

Kommunerna har alltså mer pengar än någonsin oavsett hur man räknar, och det är därför grovt missvisande att tala om att sektorn präglats av "nedskärningar". Däremot så har man haft svårt att begränsa kostnadsutvecklingen, något som bara lär bli värre av rikspolitikernas miljardregn över kommunerna.