tisdag 16 juli 2013

DN:s missvisande restaurangartikel

Att DN:s folkpartistiska ledarsida, Aftonbladets socialdemokratiska ledarsida och den sverigedemokratiska webbportalen Avpixlat (alla säger sig vara "oberoende", men det är deras ideologiska inriktning)  är enig om något är nog ovanligt men de hävdar nu alla efter en nyhetsartikel i DN att den sänkta restaurangmomsen är ett "fiasko".

DN:s reporter Ebba Blume grundar detta på sysselsättningsstatistik från SCB som hävdar att sysselsättningen inom sektorn endast ökade marginellt.

Om hon varit ens i närheten av att vara kompetent hade hon dock försökt följt andra indikatorer och då anat att något är skumt med den statistiken. SCB:s statistik över försäljningen visar nämligen att januari-maj 2012 steg försäljningen i volymtermer med 4,2% jämfört med föregående år, och i januari-maj 2013 steg det med ytterligare 2,6%. Har verkligen produktiviteten genomgått ett så enormt uppsving att restaurangerna kan sälja nära 7% mer utan att använda mer arbetskraft?

Knappast. Kollar man upp den mer tillförlitliga statistiken över lönesummor eller aggregerad arbetskraftskostnad så visar den att lönesumman för "hotell och restaurang" steg från 9 miljarder första kvartalet 2011 till 9,75 miljarder första kvartalet 2012 och till 10,52 miljarder första kvartalet 2013, en ökning med 16,9% i nominella termer. Som jämförelse steg den samlade lönesumman för ekonomin som helhet endast med 7% i nominella termer, från 484,4 miljarder till 518,5 miljarder.

Att SCB anger att lönesumman stiger så enormt mycket mer än sysselsättningen beror till mindre del på inflation, till något större del på reallönehöjningar för de restauranganställda och kanske också på att en del deltidsanställda kunnat övergå till heltid. Det är nog också troligen så att statistiken över antalet sysselsatta, som bygger på enkäter underskattar sysselsättningsutvecklingen.

Oavsett i vilken mån det beror på minskad ofrivillig deltid eller statistisk diskrepans visar hursomhelst dock det faktum att restaurangbranschens lönesumma vuxit med mer än 9% relativt övriga sektorer att momssänkningen haft starkt positiva effekter

Inga kommentarer: