onsdag 24 juli 2013

S-politiker bättre investeringsanalytiker än allianspolitiker?

Vänsterföreträdare gottar sig nu i de stora förluster som Vattenfall gjort i det uppköpta bolaget Nuon, då det sägs visa regeringens oduglighet. Men det de glömmer är att Socialdemokraterna vid tiden för uppköpet själva ställde sig positiva till uppköpet vilket innebär att uppköpet och de förluster som det innebär skulle ha skett även med en S-regering.

Den egentliga lärdomen av det hela är inte att socialdemokratiska eller borgerliga politiker skulle vara bättre eller sämre än de andra på att bedöma företagsaffärer (de är nog ungefär lika inkompetenta), utan att det inte är bra med statligt ägande.

Förvisso förekommer felsatsningar även bland helt privatägda företag, men då drabbas inte skattebetalarna.