onsdag 3 juli 2013

Nytt rekord i missvisande statistik?

Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, hävdar på DN debatt att svensk ekonomi skönmålas av regeringen och nämner ett antal mer eller mindre missvisande siffror som stöd för detta. Allra värst var detta

Sysselsättningsgraden har minskat från 66,8 procent i januari 2007 till 65,6 procent i maj 2013

Det finns inte mindre än tre problem med denna jämförelse. För det första så är det så att eftersom sysselsättningsnivåerna varierar en hel del över året av säsongsmässiga skäl så ska jämförelser mellan år alltid göra med samma månad eller kvartal det året. Att jämföra sysselsättningen i januari ett år med sysselsättningen i maj ett annat är som att jämföra päron och äpplen.

För det andra så tycks han använda sig av sysselsättningsgraden i åldersgruppen 15-74, för det är den enda vars siffra ligger på den nivån. Men då andelen som är 65-74 ökat mycket kraftigt under de senaste åren och då dessa tenderar, att ha en radikalt mycket lägre sysselsättningsgrad så innebär en sådan andelsökning att sysselsättningsgraden naturligt pressas ned av rent demografiska faktorer som skulle skett oavsett om det var en socialdemokratisk eller borgerlig regering och som därför är irrelevanta i detta sammanhang.

För det tredje så tycks han inte kunna läsa av den faktiska statistiken. Om ni går in på SCB:s hemsida här och väljer "procent" under tabellinnehåll, "totalt" under kön, "totalt 15-74" under ålder och 2007M1 och 2013M5 då kan ni se att det var januari 2007 som hade 65,6% sysselsättningsgrad medan maj 2013 hade 65,3% sysselsättningsgrad. Inte nog med att han gör en jämförelse som är vilseledande av två anledningar Damberg (och eventuellt också hans assistenter)kan dessutom inte ens läsa av tabellerna korrekt. Kan vara nytt rekord i vilseledande statistik, åtminstone vad gäller i hur många avseenden den är vilseledande.

Gör man om sökningen så att man jämföra den sista maj månad då S var vid makten, alltså maj 2006, med maj 2013 och har den mer relevanta åldersgruppen 16-64 då ser man att den steg från 73,8% till 75%. Men såna fakta passar förstås inte in när man vill svartmåla svensk ekonomi av politiska skäl.