måndag 15 juli 2013

Edward Snowden som fredspristagare?

Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet ligger i de flesta frågor till vänster om mig.

Men här har han ett förslag som jag sympatiserar med: Göra Edward Snowden  till fredspristagare.

Fredspriset har visserligen nedsmutsats med ovärdiga vinnare som Yassir Arafat, Jimmy Carter, Al Gore och Barack Obama. Men genom att nu ge den till någon som har civilkurage nog att inte "följa order" även när det kränker rättigheter så skulle det för en gångs skull göra nytta.

På grund av Norges NATO-förbindelse med Obamaregimen så skulle Snowden knappast själv kunna delta vid prisutdelningen, men det kan nog ordnas med någon utsedd representant.


Inga kommentarer: