lördag 8 juni 2013

Vänsterns selektiva rapportläsning

En rad vänsterskribenter har kommit att göra en stor sak av att Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) släppt en rapport författad av bland annat Lars Calmfors där de kommit fram till att huvuddelarna i arbetslinjen, alltså jobbskatteavdrag och stramare a-kassa och andra bidragssystem gjort att lönerna ökat långsammare än vad de annars skulle ha gjort.

Vad de glömmer att nämna är att samma rapport som de framhåller påpekar att som ett resultat av denna långsammare löneökningstakt så har sysselsättningen ökat snabbare än vad den annars skulle ha gjort. Långsammare löneökningstakt är trots allt en av de två teoretiska orsaksmekanismer genom vilket förstärkta incitament för arbetskraften skapar högre sysselsättning (den andra orsaksmekanismen är lägre friktionsarbetslöshet) så vad denna rapport säger är samtidigt att dessa reformer faktiskt skapat en högre sysselsättning än vad som vi annars haft.

Förvisso har dock vänsterskribenterna delvis en poäng när de kritiserar Reinfeldt & Borg (och övriga allianspolitiker) för att de inte vågar vara ärliga om exakt hur arbetslinjen skapar jobb, men ärliga politiker är något väldigt sällsynt inom alla etablerade partier, inklusive de tre rödgröna.