fredag 21 juni 2013

Sverige näst dyrast i EU på både mat och dryck

Idag är det som alla nog vet midsommarafton (som i år för övrigt sammanfaller med sommarsolståndet), och då är det en del av svensk kultur att både äta och dricka mycket.

Dessvärre visar dock denna rapport från Eurostat att det är väldigt dyrt att göra så i Sverige. Sveriges matpriser låg 24% över EU-genomsnittet och alkoholprisena hela 61% över genomsnittet. När det gäller matpriserna låg Sverige därmed näst högst i EU efter Danmark (43% högre) och när det gäller alkoholpriserna låg Sverige på i stort sett samma nivå som Irland (62% högre) men något lägre än Finland (75% högre).

När det gäller mat är det inte skatter som är den främsta förklaringen. Matmomsen är visserligen högre än i många andra länder, men det finns länder med högre matmoms också ( däribland Danmark men också i många östeuropeiska länder) och skillnaden är hursomhelst långt lägre än 24%. Högre kostnadsnivå i matvarubutiker är nog däremot en viktig förklaring då lönerna där är högre än i andra länder utan att produktiviteten är högre.

När det gäller alkohol så är dock den främsta förklaringen. Relativt rika länder som Tyskland och Luxemburg ligger under genomsnittet då de har låga alkoholskatter samtidigt som höga alkoholskatter gör att relativt fattiga syd- och östeuropeiska länder ligger nära eller under genomsnittet. De allra dyraste länderna finner vi dock utanför EU, såväl det rika Norge där priserna på alkohol ligger hela 188%  över genomsnittet, som det betydligt mindre rika Island och det relativt fattiga Turkiet som båda har strax över dubbelt så höga priser som EU-genomsnittet. Att vara utanför EU, och därmed också den legala införseln från lågprisländer tycks alltså vara något som gör att förmynderipolitiker vågar höja skatterna mer. I övrigt är EU-medlemskapet mest förenat med nackdelar men just detta tycks vara en fördel.

Hursomhelst, även om det kostat en del hoppas jag att mina läsare får en glad midsommar!