måndag 24 juni 2013

*Om* "TV-licens är rätt (vilket det dock inte är) är "datorlicens" också rätt

Förvaltningsrätten i Luleå har nu slagit fast att Radiotjänst har rätt att kräva "TV-licens" (det byråkratiska nyspråksordet för den skatt som Radiotjänst driver in) av folk som enbart äger datorer, eller andra apparater som kan användas för att surfa på internet. Man skriver bland annat så här i domen:

tv-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en tv-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen. Många ser på tv via internet. Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. Den är därför avgiftspliktig

Angående argumentet från de som stämde Radiotjänst att de inte ser på SVT:s sändningar på Internet konstateras
Samma sak gäller om man har en tv som man aldrig använder. Det är innehavet som har betydelse, och har man en tv måste man betala, även om man exempelvis inte har en digitalbox

Precis, argumenten för att ta ut "licens" på apparater som används för att få tillgång till Internet är lika starka, eller rättare sagt lika svaga, som argumenten för att ta ut på TV-apparater. Båda kan användas för att ta del av SVT:s  sändningar, men båda kan också användas för andra syften (I TV-apparatens fall att se på andra kanaler eller att se på inspelningar eller hyrda/köpta filmer) och för båda finns det nog alltså många som har dem utan att någonsin använda dem för att ta del av det SVT producerar.

Jag ser i många kommentarer till artiklarna om denna nyhet att många tycker mer eller mindre intuitivt att det är fel med licens för datorer och liknande. Det har de på sätt och vis rätt i, för det är fel. Det de däremot har fel i är när de antar att det skulle vara mer fel att ta ut det för datorer och liknande än för TV-apparater. Anledningen till att det är fel är i stället att hela systemet med TV-licens är otidsenligt, absurt och fel på alla sätt.

På den tiden en TV enbart kunde användas för att se på SVT:s sändningar, alltså innan reklamkanalerna lanserades och videobandspelare (och senare DVD och liknande) uppfanns så fanns det förvisso en viss logik med systemet men redan på 1980-talet så blev systemet alltså otidsenligt och oberättigat. Och när nu systemets logik nu får det att ta ut skatten även på datorer och liknande så blir systemets absurditet tydligare än någonsin.

Att regeringen på grund av Anders Borgs irrationella kärlek för ett sådant uppenbart idiotiskt system vägrar avskaffa det är skamligt, och ett av många skäl varför alliansen, eller åtminstone inte moderaterna, inte förtjänar liberala röster i nästa års riksdagsval.

Det positiva med den här domen är att vissas ilska över dem kan öka oppositionen inom allianspartierna mot Anders Borgs försvar av "TV-licensen":