torsdag 20 juni 2013

Borde inte kommunal kräva sänkta löner för chaufförerna?

Det har varit en stor uppmärksamhet kring busschaufförstrejken delvis på grund av att några från Fria Moderata Studentförbundet valde att agera "strejkbrytare" genom att skjutsa folk till sjukhus i en minibuss, något som provocerade fram inte bara allmänna fördömanden från Jonas Sjöstedt och andra vänsterföreträdare, utan också hot om våld från vänsterextrema grupper.

Men om vi nu återgår till konfliktens orsak så handlar det måhända delvis om olika regelfrågor, som rasters längd och anställningstrygghet vid byte av entreprenör, men det handlar också om att Kommunal kräver större löneökningar.

Det lustiga är ju dock att givet allt tal om vikten av att höja kvinnors relativlöner så borde Kommunal vara emot att busschaufförerna får högre löneökningar, man borde rent av vara för lägre löner.

När LO i allmänhet och Kommunal i synnerhet klagar över "låga kvinnolöner" använder de som måttstock nämligen inte att kvinnors löner är för låga i absolut bemärkelse utan relativt männens. Men medan den absoluta nivån på reallönerna inte är ett nollsummespel (det är fullt möjligt att höja alla gruppers reallöner samtidigt) så är relativlöner mellan grupper däremot med nödvändighet ett nollsummespel. Om kvinnors relativlöner ska höjas måste därför mäns relativlöner sänkas.

Det innebär också att om män lyckas bättre med sina löneförhandlingar sänks kvinnors relativlöner. Och busschaufförer är en starkt mansdominerad yrkesgrupp (mer än 80% män). Vill man som Kommunal och LO flera gånger sagt sig vilja, höja de relativa kvinnolönerna borde man därför snarare verka för lägre löner för busschaufförer och andra mansdominerade yrkesgrupper, exempelvis den nära 100%:ligt manliga byggarbetargruppen.

För att undvika missförstånd så bör jag förtydliga att jag tycker inte att busschaufförer eller andra övervägande manliga grupper bör få sänkta löner på basis av att de är mansdominerade grupper då jag tycker att könsfördelningen inom en yrkesgrupp är irrelevant för hur lönerna bör förändras. Men för de som har höjda kvinnliga relativlöner som ideologiskt mål, så är det en logisk slutsats, medan strejker för lönehöjningar för manliga yrkesgrupper är i strid med detta ideologiska mål.