tisdag 11 juni 2013

Svenska förmynderipolitiker värre än turkiska islamistiska?

DI skriver om de nya alkohollagar som Turkiets moderat islamistiska regering drivit igenom, och som varit en delorsak bakom protesterna mot regeringen. De innebär bland annat att affärer förbjuds sälja alkohol mellan 22 på kvällen och 6 på morgonen och att gränsen för rattfylleri sänks från 1 promille till 0,5 promille.

Intressant nog innebär det att de sekularistiska förmynderipolitikerna i Sverige är, åtminstone i dessa avseenden, värre än deras islamistiska motsvarigheter i Turkiet.

De nya lagarna i Turkiet innebär alltså att man inte får sälja alkohol före klockan 6 eller efter klockan 22.
I Sverige får alkohol inte säljas före klockan 10 på förmiddagen eller efter mellan 18 och 20 (beroende på vilken ort det handlar om) på kvällen normala vardagar, och före 10 på förmiddagen eller efter mellan 13 och 15 på eftermiddagen normala lördagar och inte under några tider under söndagar och nationella helgdagar. Och denna försäljning får då enbart ske i statens monopolbutik (eller i dess ombud i glesbygden).

Och här ligger gränsen för rattfylleri på löjligt låga 0,2 promille. Till skillnad från vissa anser jag inte att lagar mot rattfylleri är helt oberättigade, men den svenska gränsen är orimligt låg. De gränser på 1 eller 0,8 promille som råder i de flesta andra länder är mer rimliga och mer baserade på när körförmågan nämnvärt påverkas, medan den svenska är mer grundat på nykteristisk moralism. Så till den grad att inte ens personer drivna av religiösa dogmer mot alkohol vill gå fullt så långt.