fredag 21 juni 2013

Offentlig konsumtion har inte minskat

Per Wirtén i "Dagens Arena" hävdar att krav på skattesänkningar representerar en "jag vill ha det"-mentalitet som "utarmar" den offentliga konsumtionen.

Det finns flera problem med det påståendet. Dels så är krav på högre a-kassa och andra bidrag, och högre löner för offentliganställda minst lika mycket krav på pengar som tränger undan offentlig konsumtion som skattesänkningar gör.

Sen är det faktiskt inte så att den offentliga konsumtionen minskat. Tvärtom har den ökat som alla som går in på SCB:s statistikdatabas kan se. Första kvartalet 2006 var den 179,5 miljarder, eller 25,5% av BNP. Första kvartalet 2012 var den 234,7 miljarder, eller 26,8%. Oavsett hur du räknar, nominellt, realt eller andel av ekonomin, har den alltså ökat samtidigt som skatterna har sänkts. Detta då skattesänkningarna finansierats med att bevilja mindre av de "jag vill ha" krav som vänstern föredrar.