torsdag 27 juni 2013

Den anmärkningsvärda minskningen av utrikeshandeln

Svensk tillväxt har i år hållit sig relativt stark. I absoluta termer har visserligen tillväxten varit svag, men den har åtminstone hållit sig på rätt sida nollstrecket, till skillnad från många andra länder i Europa.

Detta är dock inte det intryck man får från utrikeshandeln, där både svensk export och import minskat kraftigt. Under perioden januari-maj föll varuexporten med 8% och varuimporten med 10%, och det efter att ha fallit även 2012. Normalt sett är det bara under recessioner, som 2009, som export och import faller, men nu har den fallit två år i rad av, låg men ändå positiv tillväxt.

Vi ser inte heller motsvarande siffror i liknande länder. I Tyskland steg exempelvis exporten med 0,5% medan importen föll endast 1,4%.

Hur kommer det sig att utrikeshandeln nu minskar trots att tillväxten är positiv? En delförklaring är att kronan tidigare i år var stark något som gjorde importen billigare samtidigt som exporten begränsas, En annan delförklaring är att de skattesänkningar som trots allt gjorts, inklusive den sänkta bolagsskatten och den sänkta restaurangmomsen.

Lärdomen av det är att om regeringen vill hålla uppe tillväxten valåret 2014 så är det bäst att de genomför femte jobbskatteavdraget och andra skattesänkningar.