söndag 3 mars 2013

Relativ rikedom & fattigdom bland de nordiska länderna

Alla de nordiska länderna är i ett globalt, och till och med europeiskt perspektiv relativt rika. Finland, som ändå, som framgår nedan, är näst fattigast bland de nordiska länderna, hade ifjol en marginellt högre BNP än krisdrabbade Grekland, trots att Finlands folkmängd bara är drygt hälften av Greklands (vilket då innebär att Finlands BNP per capita är dubbelt så hög). Och då är ändå Grekland rikare än samtliga länder i Afrika, Latinamerika och samtliga ex-kommunistiska länder i Östeuropa och också rikare än alla länder i Asien förutom en handfull oljeemirat och även  Singapore, Macao, Hongkong, Japan och Israel.

Det finns dock skillnader i Norden också. Baserat på de senaste BNP-siffror som publicerats är detta de olika nordiska ländernas BNP per capita i lokal valuta.

Island:      ISK 5,240,000
Norge:     NOK  515,000
Sverige:   SEK    370,000
Danmark: DKK  325,000
Finland:               €36,000

Dessa siffror är ju dock missvisande eftersom valutorna har så olika värden, framför allt så blir de missvisande för Island och Finland eftersom den isländska kronan har radikalt mycket lägre och euron har radikalt mycket högre värde än de andra. Om vi då "översätter" dessa värden till en gemensam valuta (jag väljer svenska kronan eftersom cirka 95% av mina läsare bor i Sverige) så blir värdena med nuvarande växelkurs dessa:

Norge:     580,000
Sverige:   370,000
Danmark: 365,000
Finland:    300,000
Island:      270,000

Som ni kan se ligger Norge överlägset högst, 56% högre än tvåan Sverige, mer än 90% högre än Finland och cirka 115% högre än Island.  när man justerar enligt nuvarande växelkurs. Danmark är ungefär lika rikt som Sverige, medan Finland och ännu mer så Island är klart fattigare Fast nu är det förstås så att den allmänna prisnivån är högre i vissa länder och lägre i andra. Och även om BNP enligt gällande växelkurs är det relevanta när det gäller internationellt ekonomiskt inflytande så är inhemsk köpkraft det mest relevanta när man jämför levnadsstandard. Nackdelen är att uppskattningar av inhemsk köpkraft är mer osäkra men det är nog ändå bättre att justera än att inte göra det. Justerar man för OECD:s beräknade köpkraftspariteter så blir detta resultatet:

Norge   :   495,000
Sverige:    370,000
Danmark: 365,000
Finland:    340,000
Island:      320,000

Som ni ser lämnar justeringen rangordningen oförändrad, men skillnaderna minskar då den norska siffran justerats ned med nära 15% och de finländska respektive isländska siffrorna höjts med 13% respektive 18%. Den svenska siffran är oförändrad då den är basen för jämförelsen och den danska för att det slumpat sig så att den nuvarande växelkursen är samma som OECD:s beräknade köpkraftsparitet. Norge skiljer fortfarande ut sig genom att vara klart rikast, men skillnaderna är klart lägre än för jämförelsen med nuvarande växelkurs, särskilt då gentemot Finland och Island.

Att det rikaste landet har högst prisnivå och de fattigare har lägst är forstås helt i linje med Balassa-Samuelsson modellens förutsägelser.