tisdag 12 mars 2013

Sverige har lägre räntor, inte lägre priser

"Sverige har deflation", påstås det i ett TT-telegram som många tidningar återger. Detta stämmer dock inte, även om man bortser från den monetarära definitionen och enbart fokuserar på prisdefinitionen. Det EU-harmoniserade prisindexet steg förvisso inte mycket, 0,5%, tredje lägst i  EU efter krisdrabbade Grekland och momssänkande Lettland (en momssänkning vars syfte för övrigt är att sänka inflationen nog för att kvalicera Lettland till euromedlemskap), men det var ändå över noll.

Det stämmer förvisso att det officiella KPI föll med 0,2% jämfört med ett år tidigare, men det avspeglar att Riksbanken sänkt räntan. Och eftersom räntesänkningar i KPI, men inte i det EU-harmoniserade indexet, räknas som en prissänkning så drog det ned prisförändringstakten.

Men att räntan sänkts och därmed KPI sänkts är förstås inte ett skäl att ytterligare sänka räntan. Eftersom den kortsiktiga effekten av det är att sänka KPI ytterligare vore det förstås snurrigt att som exempelvis Jonas Sjöstedt i ett twittermeddelande använda den påstådda "deflationen" som argument för ytterligare räntesänkningar.