torsdag 7 mars 2013

Märkligt resonemang från Anders Borg om "TV-licens"

Enligt DN vill de mindre allianspartierna avskaffa nuvarande "TV-licens"-systemet, men Anders Borg har lagt in sitt veto mot en förändring eftersom finansiering via skattesedeln skulle kunna uppfattas som en skattehöjning och motverka jobbskatteavdraget.

Det är ett märkligt resonemang av flera skäl. För det första så kommer det från en finansminister som förhalar det utlovade femte jobbskatteavdraget och därmed något som skulle kompensera för det mer än väl. För det andra finns det inget som säger att det behöver vara relaterat till inkomsten, utan den kan precis som nuvarande "licensen" som Radiotjänst driver in utgöra ett fast belopp i kronor, dock lägre dels eftersom det blir fler som betalar och dels eftersom vi slipper kostnaden för Radiotjänst

Allra bäst vore ju dock naturligtvis att det inte var någon tvångsfinanisering alls, utan att SVT blir en reklam- eller betalkanal, då skulle vi slippa all form av beskattning relaterat till SVT. Men då detta tyvärr upplevs som för radikalliberalt av alla riksdagspartier vore den de facto skattesänkning som avvecklandet av Radiotjänst skulle möjliggöra ett framsteg.