tisdag 6 december 2011

Ironi i vänsterns Bildthat

Dick Erixon skriver om att vänsterjournalister hyser en särskild avsky mot Carl Bildt, som han liknar med den avsky mot Olof Palme som många borgerliga hyste.

Det finns dock en stor skillnad. Det var helt rationellt för alla icke-socialister att avsky Olof Palme med tanke på hur han såväl inrikes- som utrikespolitiskt drev en närmast vänsterextrem politik och därför allvarligt skadade Sverige (och omvärlden).

Däremot finns det inte någon särskilt stark anledning för vänstern att avsky Carl Bildt, framförallt då inte i hans roll som utrikesminister. Förvisso så är han något vettigare än vänstern i utrikespolitiska frågor, men han ligger dock ovanligt nära vänstern i utrikespolitiska frågor i allmänhet och Israel i synnerhet för att vara borgerlig. Så egentligen borde Bildt ha status som "minst dålig" bland borgerliga inom vänstern.