fredag 30 december 2011

Svenskspråkiga har högre sysselsättningsgrad i Finland?

Titta på dessa båda kartor över Finland. Den översta visar var svenskspråkiga utgör en nämnvärd minoritet (ju mörkare färg desto högre andel) och den nedersta visar var antalet utan arbete är som lägst i förhållande till antalet med arbete (det ljusaste är lägst)
Som ni kan se är det en påfallande överlappning mellan områderna med hög andel svenskspråkiga och lågt utanförskap.Detta är i sig inte nödvändigtvis ett bevis för att svenskspråkiga har högre sysselsättningsgrad. Exempelvis har Stockholms län både en högre andel utomeuropeiska invandrare och en högre sysselsättningsgrad än riksgenomsnittet i Sverige, men det innebär inte att utomeuropeiska invandrare har en hög sysselsättningsgrad. Tvärtom ligger den klart under genomsnittet, till och med i Stockholm (dock har utomeuropeiska invandrare klart högre sysselsättningsgrad i Stockholm än i exempelvis Malmö).

Med tanke på att den höga sysselsättningsgraden inte enbart gäller områden där svenskspråkiga utgör en halvstor minoritet, som i Helsingfors och Åbo, utan även i Åland (faktum är att den kommun i Finland som har allra högst sysselsättningsgrad är Ålandskommunen Jomala) och delar av Österbottenskusten, där de utgör en majoritet så är de dock knappast som utomeuropeiska invandrare i Stockholm. För i de delar av Stockholm där dessa utgör majoritet, som Rinkeby och Tensta, så är sysselsättningsgraden väldigt låg. Det antyder att svenskspråkiga troligen har högre sysselsättningsgrad i Finland än finskspråkiga.