torsdag 29 december 2011

Det går inte så bra för exportmålet

Handelsminister Ewa Björling har som diskuterats tidigare som mål att fördubbla exporten under en 5-års period. Detta var och är som jag konstaterade i min först post ett fullständigt orealistiskt mål.

Detta bekräftas också av dagens handelsstatistik som visar att exporten i november var 4% lägre än i november förra året. Visserligen kan det invändas att det var efter 25% ökning november 2010 jämfört med november 2009, men det innebär ändå bara en 2 års ökning på 20%, klart lägre än de 32% på 2 år som krävts för att nå målet. Och vad värre är, exporten i november 2009 var 14% lägre än i november 2006, vilket innebär att under den senaste 5-års perioden så har exporten bara ökat 3%, avsevärt lägre än Björlings mål på 100%.

Och då bör man också tänka på att de ovannämnda siffrorna avser nominella värden. Justerat för inflation har exporten sjunkit under den senaste 5-års perioden, och som andel av BNP har den fallit ännu mer.