fredag 28 oktober 2011

Svenska staten bör inte subventionera Facebook

Den svenska regeringen, här företrädd av nye centerledaren och näringsministern Annie Lööf, har beslutat att med mer än 100 miljoner i "investeringsstöd" subventionera Facebooks investering i datahallar i Luleå.

Detta beslut är en illustration av varför Ayn Rand hade (mestadels) fel när hon beskrev storföretag som "en förföljd minoritet". Det är visserligen sant att i den allmänna debatten såväl när hon levde som nu så var/är storföretag diskuterade på ett negativt sätt. Men som det här beslutet illustrerar så är denna negativitet ofta (men inte alltid) berättigad, då storföretag kan (och som i det här fallet gör det när de kan) pressa sig till subventioner av det här slaget.

Att locka till sig investeringar med specifika subventioner av det här slaget innebär att man skapar en lönsamhet som folk inte frivilligt vill betala för, och som minskar ekonomins effektivitet. Det må gynna Facebook och Luleå som kommun-men förlusterna för oss andra blir desto större.

Alla former av "investeringsstöd" bör omedelbart avskaffas. Istället bör investeringar främjas genom en ordentlig generell sänkning av bolagsskatten (som då delvis finansieras via avskaffandet av all form av "investeringsstöd") så att marknaden istället för politikerna kan välja vilka företag som gör vinster.