fredag 7 oktober 2011

"Fredspris" till jihadist

Nobels fredspris har sedan länge varit ett dåligt skämt, där exempelvis vänsterpolitiker som Al Gore, Jimmy Carter och Barack Obama belönas (för att de drivit vänsteråsikter) liksom tveksamma mikrofinansprojekt, ett i bästa fall inkompetent internationellt atomenergiorgan och ärketerroristen Yassir Arafat. Då och då har man hyfsat bra pristagare som fjolårets kinesiske människorättskämpe, men de flesta är tveksamma eller värre.

Som Anna Ekström påpekar har det hänt igen, då en av pristagarna, Tawakkul Karman från Jemen är knuten till ett radikalt islamistiskt parti motsvarande Muslimska brödraskapet och som förespråkar "befrielsen" av "Palestina" (precis som andra islamister menas med "Palestina" naturligtvis hela Israel) med "alla till buds stående medel". "Fredspristagaren" förespråkar alltså startandet av ett aggressionskrig med målet att mörda eller åtminstone fördriva miljoner judar.

Bara i vänsterns (där den norska kommittén ingår) moraliskt depraverade och verklighetsfrämmande värde skulle en sådan person förtjäna ett fredspris.