lördag 29 oktober 2011

Går det att tala om globalt klimat?

Efter två relativt kalla vintrar i Sverige så ser det nu ut att bli en relativt mild vinter. Temperaturerna ligger nu klart över det normala och det mesta tyder på att det lär fortsätta så. Vilket jag för övrigt tycker är bra då snöoväder och sträng kyla inte är så trevligt.

Innan vi drar slutsatsen att det skulle visa på en "global uppvärmning" bör man dock notera att i nordöstra USA har man i år fått en rekordtidig vinter. Så vi har samtidigt temperaturer som är mycket högre än normalt och temperaturer som är mycket lägre än normalt.

Frågan är då om det är meningsfullt att tala om ett globalt klimat när skillnaderna mellan olika platser är så mycket större än förändringarna i globala genomsnitt. Och ännu viktigare, om då förändringarna i globala genomsnitt skulle ha en så stor påverkan varför tycks då de stora regionala variationerna vara inkapabla att skapa katastrofer. Borde inte exempelvis isbjörnarna i Svalbard alla drunkna nu på grund av den relativa värmeböljan i norra Europa om ännu mindre globala genomsnittsförändringar skulle gjort det mot alla isbjörnar?